Geluidsschermen

Tonen geluidsschermen op kaart

Definitie:

Een geluidsscherm is een voorziening langs een rijbaan die geluidshinder van het wegverkeer in de ruimte achter het geluidsscherm probeert te verminderen.

Welke geluidsschermen worden geregistreerd:

Dit bestand bevat alle geluidsschermen op of langs wegen waar de provincie wegbeheerder is.

Doel van de vervaardiging:

De registratie wordt gebruikt in de Beheer- en onderhoudsprocessen van de afdeling Beheer en Onderhoud van de provincie Groningen en door derden. Het voornaamste doel is lokaliseren en identificeren van het geluidsscherm.  

Welke gegevens van geluidsschermen worden geregistreerd: 

GELUIDSSCHERM_NR

Wordt als sleutelveld gebruikt

TYPE

Geeft aan welk type geluidsscherm het is

MATERIAALGeeft aan van welk materiaal het geluidsscherm gemaakt is

BEHEERDER

Geeft aan welke instantie beheerder is.

ID

Dit is de logische sleutel

LENGTE_M

Geeft de lengte van het geluidsscherm aan in meters

WEGNUMMER

Nummer van de weg waarop of waarlangs het geluidsscherm ligt overgenomen uit het Nationaal Databestand Wegen indien beschikbaar

BOUWJAARJaar van plaatsing van het geluidsscherm en/of het jaar waarin het geluidsscherm (deels) is vervangen
Nap_onderkantHoogte van de onderkant van het geluidsscherm ten opzichte van NAP in centimeters
Nap_bovenkantHoogte van de bovenkant van het geluidscherm ten opzichte van NAP in centimeters
Stand_hoekDe hoek waarin een geluidsscherm is geplaatst ten opzichte van het oppervlakte

OPMERKING

Algemene opmerking die betrekking heeft op het geluidsschem

CODA_PROD_NR

Productnummer uit financieel pakket CODA

CODA_PROD_OMSCHR

Productomschrijving uit financieel pakket CODA

CODA_EL_2

Tweede element boekingsnummer uit financieel pakket CODA

CODA_EL_4

Vierde element boekingsnummer uit financieel pakket CODA

Terug