Fietspaden

Toon fietspaden op kaart

Definitie:

Een fietspad is een weggedeelte of vrijliggend pad dat is gereserveerd voor het (brom-) fietsverkeer.

Welke fietspaden worden geregistreerd:

Dit bestand bevat alle fietspaden in beheer bij de provincie Groningen langs wegen waar de provincie wegbeheerder is.

Doel van de vervaardiging:

De registratie wordt gebruikt in de Beheer- en onderhoudsprocessen van de afdeling Beheer en Onderhoud van de provincie Groningen en door derden. Het voornaamste doel is lokaliseren en identificeren van de fietspaden.  

Welke gegevens van fietspaden worden geregistreerd: 

Fietspad_nr

Wordt als sleutelveld gebruikt

Type

Geeft aan van welk type het fietspad is: aanliggend | vrijliggend

Beheerder

Geeft aan welke instantie beheerder is.

ID

Dit is de logische sleutel

Lengte_m

Geeft de lengte aan over de as van het fietspad in meters.

WegnummerNummer van de weg waaraan het fietspad ligt overgenomen uit het Nationaal Databestand Wegen indien beschikbaar

Opmerkingen

Algemene opmerking die betrekking heeft op het fietspad

Coda_prod_nr

Product nummer uit financiële pakket Coda

Coda_prod_omschr

Product omschrijving uit financiële pakket Coda

Coda_1e

Eerste element boekingsnummer uit financiële pakket Coda

Coda_3e

Derde element boekingsnummer uit financiële pakket Coda