Duikers

Toon duikers op kaart

Definitie:

Duikers zijn kokervormige constructies met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken.

Welke duikers worden geregistreerd:

Dit bestand bevat alle duikers onder wegen waar de provincie Groningen wegbeheerder is.

Doel van de vervaardiging

De registratie wordt gebruikt in de Beheer- en onderhoudsprocessen van de afdeling Beheer en Onderhoud van de provincie Groningen en door derden. Het voornaamste doel is lokaliseren en identificeren van de duikers.  

Welke gegevens van een duiker worden geregistreerd:

Duiker_nr

Wordt als sleutelveld gebruikt

Beheerder

Geeft aan welke instantie de beheerder is van de duiker

ID

Dit is de logische sleutel

Type

Type duiker: duiker | sifonduiker | riool overstort | faunapassage | uitlaat

Materiaal

Geeft aan van welk materiaal de duiker gemaakt is: beton | staal | pvc

Wegnummer

Nummer van de weg die over de duiker gaat overgenomen uit het Nationaal Databestand Wegen indien beschikbaar

Breedte_cm

Geeft de breedte weer in centimeter van de duiker gemeten op het breedste gedeelte van het doorstroomprofiel. Wordt alleen geregistreerd bij rechthoekige duikers.

Hoogte_cm

Geeft de hoogte weer in centimeter van de duiker gemeten op het hoogste gedeelte van het doorstroomprofiel. Wordt alleen geregistreerd bij rechthoekige duikers.

Diameter_cm

Geeft de diameter weer in centimeter van de duiker gemeten op het breedste gedeelte van het doorstroomprofiel. Wordt alleen geregistreerd bij rond of ovale duikers

Rayon

Geeft aan tot welk rayon de duiker hoort. De verdeling over rayons wordt gebruik ter ondersteuning van het onderhoudsproces

Doorstroomprofiel

Geeft aan welke instantie verantwoordelijk is voor het schoonmaken van het doorstroomprofiel van de duiker: Provincie Groningen | Gemeente | Waterschap | derden | onbekend

Lengte_m

Geeft de lengte weer in meters gemeten over de lengte as van de duiker.

Opmerking

Algemene opmerkingen die betrekking hebben op de duiker

Coda_prod_nr

Product nummer uit financiële pakket Coda

Coda_prod_omschr

Product omschrijving uit financiële pakket Coda

Coda_1e

Eerste element boekingsnummer uit financiële pakket Coda

Coda_3e

Derde element boekingsnummer uit financiële pakket Coda