Depots en grondbergingen

Toon depots op kaart

Definitie:

Een depot of grondberging is een voorziening voor het al dan niet tijdelijk opslaan van uitkomende grond en/of baggerspecie die vrijkomt bij onderhoudswerkzaamheden of projecten aan wegen / vaarwegen.

Welke depots worden geregistreerd:

Dit bestand bevat alle depots/grondbergingen die in beheer zijn bij de provincie Groningen.

Doel van de vervaardiging:

De registratie wordt gebruikt in de Beheer- en onderhoudsprocessen van de afdeling Beheer en Onderhoud van de provincie Groningen en door derden. Het voornaamste doel is lokaliseren en identificeren van de depots/grondbergingen.

Welke gegevens van een depot worden geregistreerd:

Depot_nr

Wordt als sleutelveld gebruikt

Type

Geeft aan van welk type het depot is: grondberging | slibdepot | natuurterrein

Naam

Naam van depot

Klasse

Geeft aan welk klasse vervuiling de grond heeft die in het depot ligt opgeslagen.

Beheerder

Geeft aan welke instantie de beheerder is van de aanlegplaats

ID

Dit is de logische sleutel.

Zaaknummer

Koppelvlak met het provinciale zaaksysteem

Straatnaam

Naam van de straat waaraan het depot ligt overgenomen uit het Nationaal Databestand Wegen indien beschikbaar.

Plaats

Plaats waarin het depot ligt, overgenomen vanuit Nationaal Databestand Wegen indien beschikbaar.

In_nazorgGeeft aan of het depot in nazorg zit : ja | nee
Capaciteit_m3Geeft aan hoeveel kubieke meter kan worden opgeslagen in het depot.
Oppervlakte_haGeeft aan hoe groot het depot is in hectare.

Opmerkingen

Algemene opmerkingen die betrekking heeft op de depot.

Coda_prod_nr

Product nummer uit financiële pakket Coda

Coda_prod_omschr

Product omschrijving uit financiële pakket Coda

Coda_1e

Eerste element boekingsnummer uit financiële pakket Coda

Coda_3e

Derde element boekingsnummer uit financiële pakket Coda