Bruggen vast

Toon vaste bruggen op kaart 

Definitie:

Vaste bruggen zijn civiele kunstwerken die er voor zorgen dat de (kruisende) verkeerstromen vlot en veilig afgehandeld kunnen worden.

Welke vaste bruggen worden geregistreerd:

Dit bestand bevat alle vaste bruggen in/over wegen en of vaarwegen waar de provincie Groningen wegbeheerder of vaarwegbeheerder is, of waar onderhoud aan gepleegd wordt door de provincie Groningen in opdracht van derden

Doel van de vervaardiging:

De registratie wordt gebruikt in de Beheer- en onderhoudsprocessen van de afdeling Beheer en Onderhoud van de provincie Groningen en door derden. Het voornaamste doel is lokaliseren en identificeren van de vaste bruggen.  

Welke gegevens van een vaste brug worden geregistreerd:

Vastebrug_nr

Wordt als sleutelveld gebruikt

Naam

Naam van de vaste brug

Type

Type vaste brug: vaste brug | viaduct | fietsbrug | spoorbrug

Beheerder

Geeft aan welke instantie de beheerder is van de vaste brug

WB_code

Archief nummer van voormalige afdeling Wegbeheer ten behoeve van koppeling met het (gescande) tekeningen- en projectenarchief

Sem_code

Archief nummer van voormalige afdeling SEM ten behoeve van koppeling met het (gescande) tekeningen- en projectenarchief

Drenthe_code

Archief nummer van de provincie Drenthe ten behoeve van koppeling van digitale bestanden

ID

Dit is de logische sleutel

Bouwjaar

Geeft aan in welk jaar de vaste brug is gebouwd

Wegnummer

Nummer van de weg die over de vaste brug gaat overgenomen uit het Nationaal Databestand Wegen indien beschikbaar

Verkeersklasse

Geeft aan op basis van welke verkeersklasse de vaste brug ontworpen en in het bouwjaar gebouwd is.

Lengte_cm

Geeft de lengte weer in centimeter van de vaste brug gemeten vanaf buitenste voegovergang tot buitenste voegovergang (dus inclusief eventuele aanbruggen) over de as van de weg. Wordt gebruikt om in combinatie met de breedte om de oppervlakte van de beweegbare brug te bepalen. Op basis van deze oppervlakte wordt de vervangingswaarde berekend.

Breedte_cm

Geeft de breedte weer in centimeter van de vaste brug gemeten haaks op de as van de weg van buitenzijde tot buitenzijde van de vaste brug. Wordt gebruikt om in combinatie met de lengte om de oppervlakte van de beweegbare brug te bepalen. Op basis van deze oppervlakte wordt de vervangingswaarde berekend.

Opmerking

Algemene opmerkingen die betrekking hebben op de vaste brug.

Kosten_tlv

Op basis hiervan worden kosten verdeeld over de verschillende producten binnen de provinciale begroting.

Coda_prod_nr

Product nummer uit financiële pakket Coda

Coda_prod_omschr

Product omschrijving uit financiële pakket Coda

Coda_1e

Eerste element boekingsnummer uit financiële pakket Coda

Coda_3e

Derde element boekingsnummer uit financiële pakket Coda