Bruggen beweegbaar

Toon beweegbare bruggen op kaart

Definitie:

Beweegbare bruggen zijn civiele kunstwerken die er voor zorgen dat de kruisende verkeerstromen vlot en veilig afgehandeld kunnen worden.

Welke bruggen beweegbaar worden geregistreerd:

Dit bestand bevat alle beweegbare bruggen in/over wegen en of vaarwegen waar de provincie Groningen wegbeheerder of vaarwegbeheerder is, of waar onderhoud aan gepleegd wordt door de provincie Groningen in opdracht van derden

Doel van de vervaardiging:

De registratie wordt gebruikt in de Beheer- en onderhoudsprocessen van de afdeling Beheer en Onderhoud van de provincie Groningen en door derden. Het voornaamste doel is lokaliseren en identificeren van de beweegbare bruggen.  

Welke gegevens van een beweegbare brug worden geregistreerd:

Beweegbarebrug_nr

Wordt als sleutelveld gebruikt

Naam

Naam van de beweegbare brug

Type

Type beweegbare brug: basculebrug | draaibrug | hefbrug | klapbrug | ophaalbrug

Beheerder

Geeft aan welke instantie de beheerder is van de beweegbare brug

Sem_code

Archief nummer van voormalige afdeling SEM ten behoeve van koppeling met het (gescande) tekeningen- en projectenarchief

Drenthe_code

Archief nummer van de provincie Drenthe ten behoeve van koppeling van digitale bestanden

RWS_code

Archiefnummer van Rijkswaterstaat waarmee de beweegbare brug geregistreerd staat in DISK.

ID

Dit is de logische sleutel

Bouwjaar

Geeft aan in welk jaar de beweegbare brug is gebouwd

Wegnummer

Nummer van de weg die over de beweegbare brug gaat overgenomen uit het Nationaal Databestand Wegen indien beschikbaar

Vaarweg

Naam van de vaarweg waar de beweegbare brug overheen ligt

Marifoonkanaal

Nummer van het marifoonkanaal waarop een brugopening kan worden aangevraagd bij de betreffende bedienpost.

Bediening_vanaf:

Geeft de naam van de bedienpost waar vanaf de beweegbare brug bediend wordt. Dat wil zeggen dat de beweegbare brug niet lokaal bediend wordt, maar dat dit vanaf een andere locatie gebeurd. Dit hoeft niet altijd afstandbediening te zijn, het kan ook ambulante bediening zijn.

Telefoonnummer

Telefoonnummer behorend bij de bedienpost waar vanaf de beweegbare brug bediend wordt.

Verkeersklasse

Geeft aan op basis van welke verkeersklasse de beweegbare brug ontworpen en in het bouwjaar gebouwd is. .

Lengte_cm

Geeft de lengte weer in centimeter van de beweegbare brug, gemeten vanaf buitenste voegovergang tot buitenste voegovergang (dus inclusief eventuele aanbruggen) over de as van de weg. Wordt gebruikt om in combinatie met de breedte om de oppervlakte van de beweegbare brug te bepalen. Op basis van deze oppervlakte wordt de vervangingswaarde berekend.

Breedte_cm

Geeft de breedte weer in centimeter van de beweegbare brug, gemeten haaks op de as van de weg van buitenzijde tot buitenzijde van de beweegbare brug. Wordt gebruikt om in combinatie met de lengte om de oppervlakte van de beweegbare brug te bepalen. Op basis van deze oppervlakte wordt de vervangingswaarde berekend.

Straatnaam

Naam van de straat die over de beweegbare brug gaat overgenomen uit het Nationaal Databestand Wegen indien beschikbaar.

Huisnummer

Huisnummer + huisnummer toevoeging van de beweegbare brug overgenomen vanuit de BAG indien beschikbaar.

Postcode

Postcode van de beweegbare brug, overgenomen vanuit de BAG indien beschikbaar

Plaats

Plaats waarin de beweegbare brug ligt, overgenomen vanuit de BAG indien beschikbaar

Bedienen_tot_en_met_windkracht

Geeft aan tot en met welke windkracht de beweegbare brug bediend mag worden. De heersende windkracht moet worden opgezocht op de locatie zoals gespecificeerd in <windkracht_aflezen_van></windkracht_aflezen_van>

Windkracht_aflezen_van

Geeft per brug aan waar de heersende windkracht moet worden opgezocht; of op de website van het KMMI onder Waarschuwingen voor de scheepvaart waarbij de hoogste waarde van Texel, IJsselmeer of Rottum geldt of op de lokale windmeter van de betreffende beweegbare brug.

Kosten_tlv

Op basis hiervan worden kosten verdeeld over de verschillende produkten binnen de provinciale begroting.

Coda_prod_nr

Produktnummer uit financiële pakket Coda

Coda_prod_omschr

Produktomschrijving uit financiële pakket Coda

Coda_1e

Eerste element boekingsnummer uit financiële pakket Coda

Coda_3e

Derde element boekingsnummer uit financiële pakket Coda

Terug