Bospercelen

Toon bospercelen op kaart

Hakhoutbeheer:

Hakhout is een vorm van bosbeheer die al eeuwen lang wordt toegepast in Nederland. Vandaag gebruikt de provincie Groningen deze methode om bermen en overhoeken te onderhouden. Bomen en struiken worden tot op 10 à 20 cm boven de grond afgezaagd. Dit lijkt op het eerste zicht drastisch, maar dit is enkel tijdelijk. In het voorjaar komen al nieuwe scheuten tevoorschijn uit de afgezaagde stompen. Vanaf dan gaat het snel. In enkele jaren tijd vormen jonge bomen en struiken opnieuw een natuurlijk groenscherm.

Door deze aanpak blijft het groenscherm een vitaal en gesloten geheel. Het gevaar op omwaaiende bomen is daardoor veel kleiner. Te weinig onderhouden houtsingels met dood hout en overhellende takken langs de weg zijn niet alleen een gevaar voor het verkeer, maar ook voor de achterliggende bestemming. Op lange termijn zorgen deze doordachte onderhoudsbeurten voor een verrijking van het ecosysteem. De flora krijgt meer ruimte en meer licht om zich te ontwikkelen. Na hakhoutbeheer krijgen de aanwezige zaden in de bodem de kans om te kiemen met als resultaat meer plantensoorten. Die trekken op hun beurt andere dieren aan en zorgen zo voor een verrijking van de fauna. Bloemrijke bermen doorbreken de monotonie van de weg en fleuren de omgeving op.

Waarom doen we aan hakhoutbeheer?

Meer veiligheid voor omwonenden

De eerste aanplantingen langs onze wegen dateren van eind jaren Zeventig of eerder. Ondertussen zien we op sommige plaatsen overhangende takken of wildgroei. Op andere plaatsen is er zoveel dood hout dat de omwonenden door het groenscherm heen kunnen kijken. De provincie Groningen wil voorkomen dat dood hout of overhellende takken bij hevige wind of in nattere periodes kunnen uitwaaien of omvallen. Hakhoutbeheer zorgt dus voor meer veiligheid, zowel voor de bewoners van de achterliggende huizen als voor de weggebruikers.

Meer veiligheid voor het verkeer

Op heel wat bermen is een te dichte begroeiing ontstaan. Dit belemmert op sommige plaatsen het zicht op de verkeerssignalisatie. Daarom voeren we voortaan systematisch hakhoutbeheer uit op deze bomen en struiken langs de bermen.

De natuur ruimte geven om te groeien

Hakhoutbeheer zorgt niet alleen voor een verjonging van de beplanting, maar ook voor een verrijking van het ecosysteem in de bermen. Het regelmatig kappen heeft een gunstig effect op de fauna en flora. Veel planten profiteren van het invallende licht. Zo ontwikkelt er zich een kruidlaag en vervullen deze bermen de functie van een corridor: ze vormen een ecologische verbinding tussen waardevolle natuurgebieden. Op die manier kunnen kleine zoogdieren, vogels, insecten en vlinders zich zonder gevaar verplaatsen en hun leefgebied uitbreiden.

Wat betekent dit voor de omgeving?

Groenzone verdwijnt tijdelijk, maar komt snel terug.

Net na het kappen van het hout, is het uitzicht drastisch veranderd: na het afzagen reiken de stompen niet hoger dan 20cm, de natuurlijke buffer tussen de weg en de aanliggende huizen is visueel verdwenen. Deze situatie is maar tijdelijk. In het voorjaar komen de eerste scheuten al tevoorschijn. We vragen u even geduld te hebben. Na enkele seizoenen kijkt u als omwonende op een vitale en jonge gesloten begroeiing.

 

Definitie:

Een bosperceel is een stuk grond beplant met bomen en struiken.

Welke bospercelen worden geregistreerd:

Dit bestand bevat bospercelen langs wegen waar de provincie Groningen wegbeheerder is. 

Doel van de vervaardiging:

De registratie wordt gebruikt in de Beheer- en onderhoudsprocessen van de afdeling Beheer en Onderhoud van de provincie Groningen en door derden. Het voornaamste doel is lokaliseren en identificeren van bospercelen.  

Welke gegevens van bospercelen worden geregistreerd: 

Bosperceel_nr

Wordt als sleutelveld gebruikt

Beheerder

Geeft aan welke instantie de beheerder is van het bosperceel

ID

Dit is de logische sleutel

Img_identificatie

BGT codering

Type

Type bosperceel

Functie

Functie van het bosperceel

Wegnummer

Nummer van de weg waar het bosperceel langs ligt overgenomen uit het Nationaal Databestand Wegen indien beschikbaar.

Datum_inspectie

Datum wanneer inspectie heeft plaatsgevonden

Hoofdsoort

Soort boom waaruit het bosperceel voornamelijk bestaat

Hoofdsoort_percentage

Percentage van het perceel dat bestaat uit de hoofdsoort

Boomsoort2

De volgende meest voorkomende boomsoort

Boomsoort3

De volgende meest voorkomende boomsoort

Zwerfafval

Welk zwerfafval is er gevonden bij inspectie

Groenafval

Welk groenafval is er gevonden bij inspectie

Plant_schadelijk_invasief

Welke schadelijke en/of invasieve planten zijn er bij inspectie gevonden

Fotos

Aantal foto's dat is genomen bij inspectie

Foto1

Foto

Opmerkingen

Algemene opmerkingen die betrekking hebben op het bosperceel.

Coda_prod_nr

Product nummer uit financiële pakket Coda

Coda_prod_omschr

Product omschrijving uit financiële pakket Coda

Coda_1e

Eerste element boekingsnummer uit financiële pakket Coda

Coda_3e

Derde element boekingsnummer uit financiële pakket Coda