Boordvoorzieningen wegen

Toon boordvoorzieningen op kaart

Definitie:

Boordvoorzieningen wegen zijn, al dan niet samengestelde, constructies van damwand, stortsteen verankering etc die een grondkerende en/of talud beschermende functie hebben.

Welke boordvoorzieningen worden geregistreerd:

Dit bestand bevat alle boordvoorzieningen langs wegen waar de provincie Groningen wegbeheerder is of onderhoud aan pleegt in opdracht van derden.

Doel van de vervaardiging:

De registratie wordt gebruikt in de Beheer- en onderhoudsprocessen van de afdeling Beheer en Onderhoud van de provincie Groningen en door derden. Het voornaamste doel is lokaliseren en identificeren van de boordvoorziening langs wegen.  

Welke gegevens van boordvoorzieningen wegen worden geregistreerd: 

Boordvoorzienings_nr

Wordt als sleutelveld gebruikt

FunctieGeeft de hoofdfunctie aan: boordvoorziening |

Type

Geeft het type aan van de functie boordvoorziening:

Materiaal

Geeft aan van welk type materiaal de damwand gemaakt is: staal | beton | hout - azobe | hout - grenen

Verankering

Geeft aan of de damwand verankert is: Ja | Nee

Plank_lengte_cm

Geeft de lengte van de planken van de damwand in centimeters

Plank_lengte2_cm

Geeft de langste lengte van de planken van de damwand in centimeters indien de planken gestaffeld geplaatst zijn

BeschoeiingnuGeeft in tekst weer uit welke onderdelen de totale boordvoorziening bestaat.
Lengte_mGeeft de totale lengte van de damwand in horizontale richting in meters.
BeheerderGeeft aan welke instantie de beheerder is van de boordvoorzieningen
IDDit is de logische sleutel.
BouwjaarGeeft aan in welk jaar de boordvoorziening is gebouwd
Van_kmGeeft de begin positie weer van de boordvoorziening ten opzichte van de as van de weg en de hectometering. Dit wordt gebruikt bij onderhoudsprojecten voor het aangeven van trajecten In combinatie met Tot_km mag het niet gebruikt worden voor het bepalen van de lengte van de damwand
Tot_kmGeeft de eind positie weer van de boordvoorziening ten opzichte van de as van de weg en de hectometering. Dit wordt gebruikt bij onderhoudsprojecten voor het aangeven van trajecten. In combinatie met Van_km mag het niet gebruikt worden voor het bepalen van de lengte van de damwand
Bovenkant_tot_napGeeft aan wat het verschil is in hoogte tussen de bovenzijde van de damwandplank en NAP 0,0 in centimeters.
VervangingsjaarGeeft aan in welk jaar de damwand vervangen moet worden.
OpmerkingAlgemene opmerking die betrekking heeft op de damwand
Bestek_nrGeeft het besteksnummer aan waarmee de laatste vervanging uitgevoerd is.
Inspectie_datumGeeft de datum aan waarop de laatste inspectie is uitgevoerd.
Inspectie_resultaatGeeft aan wat de beoordeling is van de damwand bij de laatste inspectie: A | A/S | G | G/M | M | M/G | M/S | S  | Z
Inspectie_opmerkingAlgemene opmerking naar aanleiding van de laatste inspectie

Coda_prod_nr

Product nummer uit financiële pakket Coda

Coda_prod_omschr

Product omschrijving uit financiële pakket Coda

Coda_1e

Eerste element boekingsnummer uit financiële pakket Coda

Coda_3e

Derde element boekingsnummer uit financiële pakket Coda