Betonning

Toon betonning op kaart

Definitie:

Betonning is een systeem van boeien en bakens, waarmee in open zee of in een vaarwater ondiepten of de aanwezigheid van gevaarlijke objecten worden aangegeven. Elk object is een zogenaamd waterinrichtingselement. Er zijn grofweg drie typen: boeien, bakens en tonnen.

Er zijn twee typen betonningen die geregistreerd worden:

 1. Laterale markering: deze markering geeft de begrenzing van het vaarwater aan, ofwel de vaargeul. Kleuren bepalen de linker- dan wel rechterzijde van de geul.
  • rood geeft de rechterzijde aan
  • groen geeft de linkerzijde aan
 2. Bijzondere markering: deze betonning begrenst veelal een gebied af en is niet bedoeld voor de navigatie. De volgende zijn in gebruik:
  • A1 betonning: aanduiding van een beschermde zone
  • geel markeert het gebied dat met de A1 betonning is aangeduid.

   In deze is het passeren van de betonning door het in- en uitvaren van het afgesloten gebied verboden. Dit wordt extra aangeduid middels een topteken (klein bordje) op de betonning.

Welke betonningen worden geregistreerd:

Dit bestand bevat alle betonningen in vaarwegen waar de provincie Groningen vaarwegbeheerder is.

Doel van de vervaardiging

De registratie wordt gebruikt in de Beheer- en onderhoudsprocessen van de afdeling Beheer en Onderhoud van de provincie Groningen en door derden. Het voornaamste doel is lokaliseren en identificeren van de betonningen.  

Welke gegevens van een betonning worden geregistreerd:

Betonnings_nr

Wordt als sleutelveld gebruikt

Naam

Naam van de betonning.

Deze is opgebouwd uit de afkorting van de vaarweg en een nummer welke de zijde van de vaarweg aangeeft. De nummering is oplopend in de richting van de zee.

Afkortingen vaarwegen:

 • BWD - Blauwediep
 • OAM - Oldambtmeer
 • RDP - Reitdiep Noord
 • WSD - Winschoterdiep
 • ZLK - Zuidlaardermeer, Leinewijk
 • ZLM - Zuidlaardermeer
 

Type

Geeft aan welk type betonning het betreft: Bijzondere markering | Laterale markering

Kleur

Geeft de kleur aan van de betonning: Groen | Rood | Geel | AB (aanduidingsbord)

Beheerder

Geeft aan welke instantie de beheerder is van de betonning

ID

Dit is de logische sleutel

Img_identificatie

BGT codering

Vaarweg

Naam van de vaarweg / het water waarin de betonning ligt

Opmerkingen

Algemene opmerkingen die betrekking hebben op de betonning

Foto

Wel of niet een foto van de betonning aanwezig

Coda_prod_nr

Product nummer uit financiële pakket Coda

Coda_prod_omschr

Product omschrijving uit financiële pakket Coda

Coda_1e

Eerste element boekingsnummer uit financiële pakket Coda

Coda_3e

Derde element boekingsnummer uit financiële pakket Coda