Beheersafspraken

Toon beheerafspraken op kaart

Definitie:

Een beheerafspraak is een verklaring waarmee de betrokken partijen vastleggen voor welke werkzaamheden de partijen verantwoordelijk zijn aan de objecten binnen het aangegeven gebied.

Welke beheerafspraken worden vastgelegd:

Dit bestand bevat alle beheerafspraken die gemaakt zijn en op kaart gezet in het kader van projecten waarbij de provincie Groningen wegbeheerder of vaarwegbeheerder is.

Doel van vervaardiging:

De registratie wordt gebruikt in de Beheer- en onderhoudsprocessen van de afdeling Beheer en Onderhoud van de provincie Groningen en door derden. Het voornaamste doel is lokaliseren van vigerende beheerafspraken om deze correct toe te kunnen passen.

Welke gegevens van een beheerafspraak worden geregistreerd:

Project

Wordt als sleutelveld gebruikt

Wegnummer

Nummer van de weg die die betrekking heeft op de beheerafspraak overgenomen uit het Nationaal Databestand Wegen indien beschikbaar