Aslijnen wegen

Toon provinciale wegen en parallelwegen op kaart

Definitie:

Een aslijn geeft de loop van de weg weer in het horizontale vlak .

Welke aslijnen worden geregistreerd:

Dit bestand bevat alle aslijnen van wegen waar de provincie Groningen wegbeheerder is.

Doel van de vervaardiging:

De registratie wordt gebruikt in de Beheer- en onderhoudsprocessen van de afdeling Beheer en Onderhoud van de provincie Groningen en door derden. Het voornaamste doel is lokaliseren en identificeren van de wegen - aslijnen.  

Welke gegevens van een aslijn worden geregistreerd: 

Weg_nr

Wordt als sleutelveld gebruikt

Type

Geeft aan welk type weg het is: Erftoegangsweg | Gebiedsontsluitingsweg A | Gebiedsontsluitingsweg B | Stroomweg B

Beheerder

Geeft aan welke instantie de beheerder is.

Lengte_m

Geeft de lengte van de as van de weg weer in meters.

ID

Dit is de logische sleutel.

Opmerkingen

Algemene opmerkingen die betrekking hebben op de weg - aslijn.

Coda_prod_nr

Product nummer uit financiële pakket Coda

Coda_prod_omschr

Product omschrijving uit financiële pakket Coda

Coda_1e

Eerste element boekingsnummer uit financiële pakket Coda

Coda_3e

Derde element boekingsnummer uit financiële pakket Coda