Aslijnen vaarwegen

Toon aslijnen vaarwegen op kaart

Definitie:

De as van de vaarweg geeft het midden van de vaarweg aan. Deze vaarweg wordt bepaald met behulp van de RWS richtlijn vaarwegen 2011. Het is niet de as over het midden van het wateroppervlak. De vaarweg wordt aangepast op basis van breedte van de bak, type schepen etc.

Welke aslijnen worden geregistreerd:

Dit bestand bevat alle aslijnen van vaarwegen waar de provincie Groningen vaarwegbeheerder is of waar onderhoud aan gepleegd worden in opdracht van derden

Doel van de vervaardiging:

De registratie wordt gebruikt in de Beheer- en onderhoudsprocessen van de afdeling Beheer en Onderhoud van de provincie Groningen en door derden. Het voornaamste doel is lokaliseren en identificeren van de vaarwegen aslijnen.  

Welke gegevens van een vaarweg aslijn worden geregistreerd:

 

Naam

Wordt als sleutelveld gebruikt

Lengte_m

Geeft de lengte van de as van de vaarweg in meters.

Beheerder

Geeft aan welke instantie de beheerder is van de vaarweg aslijn

Opmerkingen

Algemene opmerkingen die betrekking hebben op de vaarweg aslijn

Coda_prod_nr

Product nummer uit financiële pakket Coda

Coda_prod_omschr

Product omschrijving uit financiële pakket Coda

Coda_1e

Eerste element boekingsnummer uit financiële pakket Coda

Coda_3e

Derde element boekingsnummer uit financiële pakket Coda