Areaalviewer

Link naar viewer

Deze kaartviewer toont de gegevens van de meeste objecten die de provincie Groningen beheert en onderhoudt. Dit zijn dezelfde gegevens die ook beschikbaar zijn via de pagina's met losse objecten op de hoofdpagina. Een deel van de gegevens komt uit beheerpakketten zoals iAsset en LiteWeb. 

We hebben niet van alle objecten actuele gegevens beschikbaar. Deze komen op een later moment beschikbaar en worden dan in de kaartviewer gezet.

Wij zijn bezig om, waar nodig, de gegevens te actualiseren en ook te zorgen dat deze actueel blijven. Dit doen we grotendeels door te koppelen met de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Ook sluiten we zoveel mogelijk aan bij landelijke standaarden zoals het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR).

Zie je iets dat niet klopt, geef het dan door aan databeheer@provinciegroningen.nl.