Aanlegplaatsen

Toon aanlegplaatsen op kaart

Definitie:

  • Aanlegplaatsen: zijn voorzieningen waarbij een schip kan vastmaken aan de wal of voorzieningen voor een beperkte periode
    Ligplaatsen zijn voorzieningen waarbij een (woon-)schip ligplaats kan innemen voor langere periode.
  • Loswallen zijn voorzieningen waarbij een schip kan vastmaken aan de wal of voorzieningen voor beperkte periode met als doel het lossen van zijn lading naar de wal.
  • Wachtplaatsen zijn voorzieningen waarbij een schip kan vastmaken aan de wal of voorzieningen voor een zeer beperkte periode voor het passeren van een beweegbare brug of sluis

Welke aanlegplaatsen worden geregistreerd:

Dit bestand bevat alle aanleg-, lig-, los- en wachtplaatsen langs en of in vaarwegen waar de provincie Groningen vaarwegbeheerder is, of waar onderhoud aan gepleegd wordt door de provincie Groningen in opdracht van derden

Doel van de vervaardiging:

De registratie wordt gebruikt in de Beheer- en onderhoudsprocessen van de afdeling Beheer en Onderhoud van de provincie Groningen en door derden. Het voornaamste doel is lokaliseren en identificeren van de aanleg-, lig-, los- en wachtplaatsen .  

Welke gegevens van een aanlegplaats worden geregistreerd:

 

Aanlegplaats_nr

Wordt als sleutelveld gebruikt

Functie

Omschrijving van de aanlegplaats

Type

Type aanlegplaats: afzetplaats| ligplaats | loswal | wachtplaats

Locatie

Geeft de plaatsnaam weer of de locatie aanduiding ten opzichte van een complex weer.

Beheerder

Geeft aan welke instantie de beheerder is van de aanlegplaats

ID

Dit is de logische sleutel.

SEM_code

Archiefnummer van voormalige afdeling SEM ten behoeve van koppeling met het (gescande) tekeningen- en projectenarchief

Bouwjaar

Geeft aan in welk jaar de aanlegplaats gebouwd is

Lengte_cmGeeft de lengte weer in centimeter van de aanlegplaats
Breedte_cmGeeft de breedte weer in centimeter van de aanlegplaats
OpmerkingenAlgemene opmerkingen die betrekking hebben op de aanlegplaats.

Coda_prod_nr

Product nummer uit financiële pakket Coda

Coda_prod_omschr

Product omschrijving uit financiële pakket Coda

Coda_1e

Eerste element boekingsnummer uit financiële pakket Coda

Coda_3e

Derde element boekingsnummer uit financiële pakket Coda