Om overlast te melden via de Hinderapp is eenmalig registreren nodig.

Registreren

Hinderapp Eemsdelta en Het Hogeland

Met de Hinderapp kunnen inwoners van de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland op een kaart zien waar in hun omgeving geur- en geluidsoverlast is gemeld. Na het aanmaken van een account kunnen ze via de Hinderapp ook zelf overlast melden. Is de melding een milieuklacht? Dan neemt de Omgevingsdienst Groningen deze in behandeling en wordt de indiener op de hoogte gehouden.

Meetresultaten meetnet Oosterhorn

Sinds begin 2021 vindt u op deze pagina ook de rapportage van de metingen van SiC-vezels door TNO. Het meten van de vezels gebeurt via zes meetstations: drie in de woonkernen Farmsum, Wagenborgen en Borgsweer en drie in de omgeving van het bedrijf ESD-SIC. Eens per drie maanden vindt u hieronder een nieuw meetrapport.