Ecologisch bermbeheer

We beheren vele kilometers berm langs de provinciale wegen en fietspaden. Soms is er alleen een rand langs de weg gemaaid of is het ene vlak van de berm wel gemaaid en het andere niet, terwijl het gras wel hoog staat. In het document 'Ecologisch bermbeheer provincie Groningen' leggen we uit waar, wanneer en waarom we juist op deze manier onze bermen beheren.

Hierin kunt u op de kaarten inzoomen op het gewenste traject en bekijken hoe we de berm daar beheren en waarom we dat juist op deze wijze doen. We houden daarbij rekening met de verkeersveiligheid en het planten- en dierenleven in de berm. Zo dragen we een steentje bij aan het herstel van de biodiversiteit in onze provincie.

Ecologisch bermbeheer provincie Groningen 

Het document vormt de basis voor het later op te stellen bermbeheerplan waarin het bermbeheer van de provinciale wegen in detail wordt vastgesteld.