Zelfrijdend busje naar voormalig Philipsterrein Stadskanaal

Zelfrijdend busje naar voormalig Philipsterrein Stadskanaal

De provincie gaat verder met het ontwikkelen van autonoom vervoer. Het zelfrijdend busje, dat eerder is ingezet in Scheemda, gaat vanaf januari 2023 rijden in Stadskanaal. Op het voormalig Philipsterrein gaat de provincie testen met nieuwe software, 5G-toepassingen en samenwerken met studenten.

De provincie start in het nieuwe jaar met excursies voor mbo-studenten van het Noorderpoort en middelbare scholieren van het Ubbo Emmius. Daarnaast is het de bedoeling om studenten te werven en op te leiden tot stewards. De studenten krijgen een actieve rol bij de testen, bijvoorbeeld door een oversteekplaats of een rotonde uit te werken die later getest kan worden. 

Busje

De Navya EZ10 shuttle kan 8 personen vervoeren en rijdt maximaal 25 kilometer per uur. Het busje rijdt eerst alleen op een afgesloten terrein van Makeport Mercurius. Later wordt de route op het terrein uitgebreid. Bij de testritten is altijd een steward om toe te zien op een veilige rit. In de tweede fase breidt het project zich uit naar de nabijgelegen bushalte aan de provinciale weg N374 in Stadskanaal, over een traject van ongeveer 600 meter. 

Makeport Mercurius

Het project vindt plaats op Makeport Mercurius. Op het oude terrein van Philips werken bedrijven, onderwijsinstellingen en de gemeente Stadskanaal samen. Ze willen van de regio Zuidoost-Groningen een plek maken voor duurzaamheid en technisch onderwijs. De inzet van de shuttle past bij de doelstelling van Makeport Mercurius om hier een innovatieve plek voor studenten en startups te creƫren en om jonge technici aan te trekken die in de regio komen leren en werken.

Proef in Scheemda

De groene shuttle is in 2018 en 2019 ingezet bij het Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda, om bezoekers te vervoeren van de hoofdingang van het ziekenhuis naar de dichtstbijzijnde bushalte.

Autonoom vervoer

De provincie Groningen ziet autonoom vervoer als een manier om de bereikbaarheid en leefbaarheid van buitengebieden te behouden en te verbeteren. Daarbij gaat het om vervoer over zowel de weg, over het spoor, over het water, als door de lucht.