Werkzaamheden voor ecologische verbindingszone aan Meerweg gestart

Werkzaamheden voor ecologische verbindingszone aan Meerweg gestart

Na een voorbereiding van ruim 10 jaar kunnen de werkzaamheden voor de ecologische verbindingszone bij de Meerweg in Haren beginnen. Gedeputeerde Johan Hamster gaf daarvoor het startsein op vrijdag 13 mei. Er komt een verbinding tussen de Drentsche Aa en het Paterswoldsemeer, waarmee schoon beekwater naar het meer wordt aangevoerd. Ook komt er een brug met een faunapassage en wordt het gebied natuurvriendelijk ingericht. 

Natuurgebieden met elkaar verbinden

Het doel is om de natuurgebieden in het centrale deel van Groningen en de kop van Drenthe met elkaar te verbinden. Zo kunnen dieren als otters, kikkers, ringslangen en vissen zich op een veilige manier verplaatsen. Dit is goed voor de biodiversiteit. 

Werkzaamheden en planning 

De werkzaamheden bestaan uit twee delen. Het eerste deel is het bouwen van de brug in de Meerweg. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer via twee tijdelijke wegen omgeleid. Naar verwachting is de brug in november gereed. Het tweede deel bestaat uit de aanleg van het grondwerk, voor het versterken van de kades aan de noord- en zuidzijde van de Meerweg. Aan de noordzijde worden faunarasters en amfibieënschermen geplaatst, zodat dieren zich veilig kunnen verplaatsen. Aan de zuidzijde wordt bevergaas geplaatst. Dit voorkomt dat bevers in de kades kunnen graven. Deze werkzaamheden starten in september. 

Samenwerkingspartners

In en rond het Paterswoldsemeer werken gebiedspartners in opdracht van de provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest aan verbetering van de waterkwaliteit, de recreatiemogelijkheden en aan het ontwikkelen van nieuwe natuur. De werkzaamheden worden in samenwerking met de gebiedspartners uitgevoerd, waaronder de provincie Groningen, waterschap Noorderzijlvest, het meerschap Paterswolde, waterschap Hunze en Aa's, de gemeente Groningen en uitvoeringsorganisatie Prolander. 

Meer informatie

Elke woensdag is er van 9.30 tot 11.00 uur een inloopspreekuur in café Friescheveen. Roeland Homan van Prolander is dan aanwezig. Of ga naar de website van het meerschap Paterswolde.