Werkzaamheden aan monumentale Ellerhuizerbrug afgerond

De Ellerhuizerbrug tussen Zuidwolde en Bedum is teruggebracht in oude staat. De monumentale ophaalbrug is volledig gereconstrueerd. De steunpunten van de brug zijn vervangen en ook het beweegbaar brugdek is teruggeplaatst. De bediening voor de scheepvaart wordt vanaf 1 mei weer opgestart.

De brug over het Boterdiep was sinds de zomer van 2020 gestremd voor de scheepvaart. De steunpunten (landhoofden) waren verzakt, waardoor het brugdek klem kwam te zitten tussen beide landhoofden. Een grondige reconstructie van de bestaande brug volgde. De brug is als monument behouden en dat vergde meer aanpassingen dan normaal. Ook de nabijgelegen fietsbrug is gerestaureerd.

Lange stremming

De langdurige stremming heeft veel gevraagd van de scheepvaart, het wegverkeer en omwonenden. De scheepvaart moest lange tijd omvaren via Winsum, verkeer maakte gebruik van een tijdelijke brug over het Boterdiep en omwonenden ondervonden hinder van de werkzaamheden.

Fietsoverstreken

De werkzaamheden rondom de Ellerhuizerbrug gaan in 2025 verder. Ten noorden en zuiden van de brug komt een veilige fietsoversteekplaats. Voorafgaand aan de aanleg van de fietsoversteken moet er nog ecologisch onderzoek plaatsvinden. Ook moeten er kabels en leidingen worden verlegd.