Waddenfonds en provincie steunen onderzoek naar zilte kleibodem

Hoe kan de bodem zich herstellen van de effecten van verzilting? Dat staat centraal in het onderzoeksproject 'De zilte kleibodem doorgronden'. Het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en GreenFinch Research kreeg onlangs subsidie van het Waddenfonds en de provincie Groningen. De komende vier jaar worden er veldproeven gedaan bij de Dubbele Dijk. 

Onderzoek zilte bodem

In mei gingen net als in 2021 diverse bonensoorten en aardappelrassen de grond in bij de Dubbele Dijk. Verdroging en verzilting zijn wereldwijde problemen als gevolg van klimaatverandering. Ook in de noordelijke kleigronden van het Waddengebied doet het zoute water van de Waddenzee zich gelden. Tot nu toe was de aandacht vooral gericht op de teelt van zouttolerante gewassen en rassen. Dit project onderzoekt hoe de kwaliteit van verzilte kleibodems verbeterd en hersteld kan worden. Bij het onderzoek zijn onder meer aardappelveredelaar HZPC en hogeschool Van Hall Larenstein betrokken.

Verzilting en verdroging

De tweede dijk is gemaakt van afgeschoven teeltaarde. De bodem tussen de dijken is daardoor arm aan voedingsstoffen, zilt en heeft een matige structuur. 'De bodem bij de Dubbele Dijk ziet eruit zoals je die over twintig tot dertig jaar verwacht door verdroging en verzilting. Voor ons onderzoek naar bodemverbetering van zilte klei dus een ideale ondergrond', zegt universitair onderzoeker Jan Henk Venema. 

Wisselteelt met aardappelen

De komende jaren testen de onderzoekers welke aardappelrassen het beste aanslaan en een stabiele opbrengst leveren. Ook onderzoeken ze welke schimmels en bacteriĆ«n in de grond zitten en hoe ze de bodem kunnen verbeteren met wisselteelt. Om meer stikstof en organische stof in de bodem te krijgen zaaien ze bonen en groenbemesters als Japanse haver, rode klaver en emmer (een oud tarwegras, red.) in. Ook worden proeven gedaan met het bemesten van gewassen met zeewier en geschoond slib uit de Eems-Dollard. De onderzoekers hopen dat de bodemkwaliteit hierdoor de komende jaren verbetert. 

Kennis

De kennis die dit onderzoek oplevert is interessant voor aardappelveredelaars en -telers. Pootaardappelen zijn immers een belangrijk Gronings exportproduct. Het onderzoek van de RUG sluit aan bij onderzoek naar verzilting op proefboerderij SPNA-Kollumerwaard in het Lauwersmeergebied.