Voornemen: Fonds Nieuwe Doen verhogen met 24 miljoen

Voornemen: Fonds Nieuwe Doen verhogen met 24 miljoen

De Gedeputeerde Staten willen het fondsvermogen van Fonds Nieuwe Doen verhogen met 24 miljoen euro. Fonds Nieuwe Doen verstrekt leningen aan projecten in de zorg, leefbaarheid en energie in de provincie Groningen. Door de sterke toename van het aantal aanvragen bij met name het deelfonds Energie, moet Fonds Nieuwe Doen nu soms nee verkopen. Gedeputeerde Staten leggen dit principebesluit voor aan Provinciale Staten. Op basis van de wensen en bedenkingen van Provinciale Staten nemen Gedeputeerde Staten dan een definitief besluit. 

Zonnepanelen op dak

Door de fors gestegen energieprijzen maar ook door een toenemende druk op leefbaarheids-voorzieningen en een constante vraag van zorgprojecten is er meer vraag naar leningen. Met name bij het deelfonds Energie is er nu te weinig geld beschikbaar. 

Verhoging van 50%

Gedeputeerde Staten willen de drie deelfondsen voor Energie, Leefbaarheid en Zorg van FND verhogen met 50%. Daarmee komt het totale fondsvermogen op 72 miljoen euro. De verwachting is dat met deze uitbreiding Fonds Nieuwe Doen de komende jaren voldoende vermogen heeft om aan de vraag te voldoen. 

Fonds Nieuwe Doen

Fonds Nieuwe Doen startte in 2017 en verstrekt leningen aan initiatieven in de zorg, leefbaarheid en energie. Het idee achter het fonds is dat er tijdelijk geld beschikbaar wordt gesteld. Als de leningen zijn terugbetaald en teruggevloeid in het fonds, kan het geld daarna opnieuw worden ingezet voor nieuwe initiatieven die behoefte aan financiering hebben. Voor het doel van het fonds is het nodig om het fondsvermogen voor alle drie de deelfondsen te verhogen.