Voorbereidende werkzaamheden voor onderhoud tussen Zuidhorn en Enumatil

In de week van 11 maart start de provincie met voorbereidende werkzaamheden voor onderhoud aan en rond het Hoendiep en de provinciale weg tussen Zuidhorn en Enumatil (N978). De werkzaamheden duren ongeveer 3 dagen. Om het werk veilig uit te kunnen voeren wordt de helft van de rijbaan afgezet.

Bomen en struiken verwijderen

De bestaande beschoeiing langs het Hoendiep is verouderd en toe aan vervanging. Later dit jaar komt aan de zijde van de provinciale weg een nieuwe stalen damwandconstructie. Om ervoor te zorgen dat deze constructie sterk genoeg is, moet de damwand worden verankerd. Er is nu onvoldoende ruimte om de nieuwe constructie aan te brengen, omdat de bomen en struiken te dicht bij de waterkant staan. Daarom zijn we genoodzaakt om deze bomen en struiken aan de kant van het Hoendiep te verwijderen. De kapwerkzaamheden worden voor de start van het broedseizoen uitgevoerd. 

Herplanten

Na het verwijderen van bomen en struiken is de provincie verplicht om te herplanten. De nieuwe bomen en struiken komen niet terug op dezelfde plek, maar worden in de nabije omgeving geplant.

Onderhoud N978

Na het aanbrengen van de nieuwe damwandconstructie gaat de provincie ook groot onderhoud uitvoeren aan de weg tussen Zuidhorn en Enumatil. Voordat de werkzaamheden aan de weg en waterkant van start gaan, organiseert de provincie een informatiebijeenkomst om de plannen toe te lichten. Omwonenden ontvangen hiervoor een uitnodiging.