Bereikbaarheid Westflank Groningen, volgende stap onderzoek

Meer en betere fietsverbindingen, uitbreiding van het openbaar vervoer en aanpak van de westelijke ringweg, de N355 en de knooppunten Hoogkerk en Reitdiepplein.

Bereikbaarheid Westflank Groningen, volgende stap onderzoek

Meer en betere fietsverbindingen, uitbreiding van het openbaar vervoer en aanpak van de westelijke ringweg, de N355 en de knooppunten Hoogkerk en Reitdiepplein.

Dat zijn mogelijke oplossingen voor knelpunten die ontstaan doordat in de Westflank van Groningen tot 2040 meer dan 11.000 nieuwe woningen worden gebouwd. De provincie en de gemeente Groningen onderzoeken samen met het Rijk wat er nodig is om de Westflank bereikbaar en leefbaar te houden met al die nieuwe woningen. Zij nodigen inwoners uit hierover mee te denken via www.stemvan.groningen.nl.

Overzicht op een interactieve Oplossingenkaart 

Ook uitbreiding van P+R voorzieningen en uitbreiding van het aantal wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur behoort tot de mogelijkheden. Een overzicht van alle mogelijke maatregelen in de Westflank is te vinden op de interactieve 'Oplossingenkaart'. 

In november besluiten Rijk en regio welke mogelijke oplossingen het eerst worden uitgevoerd. Dat besluit is belangrijk omdat er nog niet genoeg geld is om alle mogelijke oplossingen uit te voeren. 

Meedenken 

Inwoners en andere belangstellenden kunnen meedenken over het overzicht van mogelijke oplossingen. Eerder kon dat ook al over de knelpunten, die zijn aangegeven op een "Knelpuntenkaart".

Online reageren

Via www.stemvan.groningen.nl en via onze contactpagina kunt u online aangeven wat u mist in het overzicht van mogelijke oplossingen, en welke maatregelen u het hardst nodig vindt.

Bijeenkomst

Op woensdagavond 12 juni organiseren Rijk en regio een inloopbijeenkomst. Die vindt plaats in t‘ Vinkhuys, in de wijk Vinkhuizen, van 19.00 – 21.00 uur. Alle reacties worden betrokken bij de verdere uitwerking van maatregelen. 

Meer informatie

Lees meer over het vervolg van het project op ringwestverbindt.nl.