Volgend jaar minder treinen en bussen door uitblijven financiële steun kabinet

Het kabinet wil vooralsnog in 2023 geen extra geld uittrekken voor het openbaar vervoer.  Hierdoor zijn provincies en gemeenten gedwongen om minder bussen en treinen te laten rijden. De provincies en vervoerregio's zijn teleurgesteld in het besluit van het kabinet. 

Financieel probleem

Tot eind 2022 verlengt het kabinet de extra financiële steun voor het openbaar vervoer maar voor de jaren daarna wordt geen zekerheid geboden. Volgens de vervoerregio's Amsterdam en Rotterdam/Den Haag ligt er vanaf volgend jaar een groot financieel probleem, waardoor er minder bussen en treinen kunnen rijden. 

Compensatie voor corona

Tijdens de coronapandemie bleef het openbaar vervoer rijden voor mensen in de
zorg en andere vitale beroepen. Het kabinet, de provincies en de vervoerregio’s spraken toen met elkaar af dat daar financiële compensatie voor kwam. Hiervoor werd zo'n € 3 miljard beschikbaar gesteld. Inmiddels maken weer meer reizigers gebruik van het openbaar vervoer maar de verwachting is dat de aantallen reizigers pas in 2025 weer op het oude niveau zijn. De afgelopen tijd hebben de verantwoordelijke partijen nagedacht over afspraken om het openbaar vervoer op peil te krijgen maar het kabinet legt die naast zich neer. Provincies en vervoerregio's zijn hier teleurgesteld over. Volgens hen zou er juist moeten worden geïnvesteerd om het openbaar vervoer weer op niveau te krijgen.

Reiziger de dupe

De provincies en de vervoerregio’s Amsterdam en Rotterdam-Den Haag onderzoeken nu wat het uitblijven van extra geld betekent voor de dienstregeling voor 2023. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat er 20 tot 30 procent minder bussen en treinen gaan rijden. De provincies en de vervoerregio's verwachten dat reizigers dan nog minder gebruik gaan maken van het openbaar vervoer. “Het OV en veel reizigers worden de dupe", zegt gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk namens de provincies. De gedeputeerde en Egbert de Vries van vervoerregio Amsterdam roepen de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat op om alsnog afspraken te maken om het openbaar vervoer te versterken.