Visdiefjes verhuizen van dak naar Winsumerdiep

Inwoners van het seniorencomplex De Floraborg in Winsum hebben al bijna vijf jaar overlast door visdiefjes. De vogels strijken elk voorjaar neer op het dak van het complex om hier hun nesten te bouwen en hun jongen groot te brengen. Bewoners en wandelaars in de omgeving van de flat worden door de vogels als indringers gezien en aangevallen.

Visdiefjes verhuizen van dak naar Winsumerdiep

Inwoners van het seniorencomplex De Floraborg in Winsum hebben al bijna vijf jaar overlast door visdiefjes. De vogels strijken elk voorjaar neer op het dak van het complex om hier hun nesten te bouwen en hun jongen groot te brengen. Bewoners en wandelaars in de omgeving van de flat worden door de vogels als indringers gezien en aangevallen.

Het visdiefje is een beschermde diersoort. Vogels afschrikken en nesten verwijderen mag niet zomaar. Door de eigenaar van het complex en de gemeente Het Hogeland is gezocht naar een alternatieve broedplek voor de vogels, helaas zonder resultaat. Samen met  het waterschap Noorderzijlvest en gemeente Het Hogeland zocht de provincie naar een geschikte oplossing voor zowel de vogels als de bewoners.

Ponton

Voor de visdiefjes komt er nu een ponton, een drijvend platform, van 100m2 in het Winsumerdiep. Het ponton is zo ontworpen dat de vogels zich thuis voelen en dat roofdieren, zoals vossen of bruine ratten er niet bij kunnen. Op het ponton wordt een laag van grind en schelpen gelegd en komen er gresbuizen en dakpannen voor schuilplekken. Om de visdiefjes te lokken komen er lokvogels op het ponton. Tegelijkertijd komen er netten op het dak van het seniorencomplex zodat de vogels hier niet meer naar toe kunnen.

Het ponton wordt in de gaten gehouden om te kijken of de oplossing echt werkt.

Uitzondering

Omdat het visdiefje een beschermde diersoort is werd besloten om een uitzondering te maken. De leefbaarheid van de bewoners heeft hierbij ook een rol gespeeld. De provincie verleent de vergunning voor deze alternatieve broedplek. De provincie Groningen heeft het bevoegd gezag voor de bescherming van diersoorten. Zij beoordeelt en verleent aangevraagde vergunningen als het gaat om beschermde diersoorten.