Verbod voor vrachtwagens op Zijlvesterbrug Onderdendam

Verbod voor vrachtwagens op Zijlvesterbrug Onderdendam

Inwoners van Onderdendam hebben last van het vele, vaak zware verkeer dat door hun dorp rijdt. Om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te vergroten, wil de provincie een verbod voor vrachtwagens op de Zijlvesterbrug instellen. Het vrachtwagenverbod gaat doordeweeks van 7 tot 18 uur gelden. Uitgezonderd zijn landbouwverkeer, lijnbussen en hulpdiensten.

Zijlvesterbrug

Vanaf woensdag 29 maart ligt het ontwerp verkeersbesluit zes weken ter inzage via de website officielebekendmakingen.nl. Tijdens deze periode kan iedereen op het besluit reageren. Naar verwachting gaat de maatregel in juni 2023 in. Langs de wegen worden borden geplaatst om vrachtwagenchauffeurs te waarschuwen.