Veenborg Welgelegen in Sappemeer feestelijk heropend

De historische veenborg Welgelegen en de bijbehorende tuin in Sappemeer zijn in oude hersteld. Het Groninger Landschap heeft de tuinvakken hersteld, de bomenlanen en singels aangepakt en het originele padenpatroon teruggebracht. Ook de oorspronkelijke stinzenplanten zijn terug, Op 23 juni werden de veenborg en de tuin feestelijk heropend. Hierbij was onder meer gedeputeerde Johan Hamster aanwezig. Tuin veenborg Welgelegen

Vervening

De borg Welgelegen in Sappemeer is een van de laatst overgebleven veenborgen in Groningen. De borg werd in 1655 gesticht tijdens de vervening van het voormalige Bourtanger Veen. Sinds 2003 is de borg met de tuin een Rijksmonument. In 2017 nam Het Groninger Landschap de borg over van de
vereniging Odd Fellows. In de loop der jaren was een aantal monumentale bomen door stormschade verloren gegaan, paden en oude elementen waren verzakt en de veenborg had achterstallig onderhoud. Bij de restauratie is de tuin teruggebracht in de stijl van ruim honderd jaar geleden. De tuin is nu vrij toegankelijk voor bezoekers. Het borggebouw blijft deels in gebruik als verenigingsgebouw van de Odd Fellows, maar wordt ook opengesteld voor bijeenkomsten en evenementen. Het herstel van de borg en tuin kostte in totaal bijna € 400.000. De provincie droeg hier € 150.000 aan bij.