Veel belangstelling voor kustontwikkeling Eemsdelta

Veel belangstelling voor kustontwikkeling Eemsdelta

Er is veel landelijke belangstelling voor de ontwikkelingen in het Eems-Dollardgebied. Op 20 juni vond de jaarlijkse Toogdag Wadden plaats. Hierbij waren onder meer de ministers Christianne van der Wal, Rob Jetten en Mark Harbers aanwezig. Op 21 juni bezocht het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland het Eems-Dollardgebied.

Kusten van de toekomst

Het thema van de Toogdag Wadden was het aanpassen van de Waddenkust aan klimaatveranderingen. Deelnemers aan de dag gingen op excursie naar verschillende vernieuwende projecten uit het programma Eems-Dollard 2050. Ze bezochten onder meer de Brede Groene Dijk aan de Dollard, het vernieuwde kustgebied bij Delfzijl (Marconi) en de pilot Ophogen landbouwgrond. Bij de Dubbele Dijk kon het gezelschap kennismaken met diverse zilte groenten, zoals zeekraal en ijskruid. 

Zeeuws bezoek

Op 21 juni bezochten de provinciebestuurders van Groningen en Zeeland het Eems-Dollardgebied. Ze wisselden kennis en ervaringen uit over bescherming van de kust, waarbij er tegelijk ruimte is voor natuur, landbouw en industrie. Net als Groningen moet Zeeland maatregelen nemen om zich te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals de stijgende zeespiegel. In de Eemsdelta lieten zij zich inspireren door vernieuwende projecten op het het gebied van dijkversterking, natuur- en kustontwikkeling. De colleges van Gedeputeerde Staten bezochten de Dubbele Dijk in Bierum. In het Polder Breebaart schoven ook Cas K├Ânig van Groningen Seaports, Marco Glastra van het Groninger Landschap en Tineke de Vries van LTO Noord aan. 

Proefdijk

Op dit moment rijden vele vrachtwagens vol klei rijden af en aan van de kleirijperij in Delfzijl naar het bouwterrein bij het Ambonezenbosje in Finsterwolde. Daar wordt een proefdijk van 750 meter aangelegd. De dijk wordt versterkt met klei van slib uit de Eems-Dollard. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat de dijkenklei sterk genoeg is. De komende jaren test waterschap Hunze en Aa's dat met de proefdijk. Op 30 juni is er een open dag, waarbij bezoekers zelf een kijkje zelf kunnen nemen op het bouwterrein tijdens de open dag.