Vanaf 9 mei werkzaamheden N388 bij Bakkerom

Vanaf 9 mei werkzaamheden N388 bij Bakkerom

De provinciale weg N388 bij Bakkerom is van maandag 9 mei tot en met vrijdag 10 juni afgesloten. Het gaat hierbij om het wegvak tussen de rotonde Hoge Tilweg (rotonde bij Boerakker) en de kruising met de Langewolderweg en de Kuzemerweg. Tijdens de werkzaamheden wordt een nieuwe brug/faunaverbinding aangesloten, de tijdelijke weg (bypass) verwijderd en krijgt de weg een nieuwe laag asfalt.

Afsluiting

In dezelfde periode is ook de Dijkweg in Bakkerom afgesloten voor doorgaand verkeer. De Mensumaweg is dicht in de ochtendspits van 07.00 tot 09.00 uur. Beide wegen blijven wel bereikbaar voor bestemmingsverkeer.

Omleidingsroute en bereikbaarheid

De omleidingsroute wordt met borden aangegeven. Doorgaand verkeer kan omrijden via Sebaldeburen, Grootegast, Doezum, Kornhorn en Noordwijk. Bij de start van de werkzaamheden zijn verkeersregelaars aanwezig. Woningen en bedrijven langs de provinciale weg blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. De weg blijft ook toegankelijk voor fietsers, hulpdiensten en de afvalinzamelaar.

Volledige afsluiting 1 en 2 juni

De N388 is 1 juni en 2 juni geheel afgesloten, ook voor alle bestemmingsverkeer. Als de weersomstandigheden het toelaten brengt de aannemer in deze periode een nieuwe laag asfalt aan.

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

In het Zuidelijk Westerkwartier wordt natuurontwikkeling gecombineerd met de inrichting van waterbergingsgebieden. Voor de water- en faunaverbinding tussen de Bakkerom Zuid en de Bevervallei wordt in de N388 een brug aangebracht. Hierdoor kunnen dieren veilig tussen beide gebieden verplaatsen.

Kijk voor meer informatie op zuidelijkwesterkwartier.nl.