Vanaf 20 juni onderhoud aan provinciale weg tussen Onderdendam en Fraamklap

Vanaf 20 juni onderhoud aan provinciale weg tussen Onderdendam en Fraamklap

De provinciale weg N996 is vanaf maandag 20 juni twee weken afgesloten tussen Onderdendam en Fraamklap. De provincie laat groot onderhoud uitvoeren en asfalt vervangen. Doorgaand verkeer kan omrijden via de N361, N363, N998 en via de N46, N993 en N995.

Werkzaamheden

Werkzaamheden

De aannemer gaat de N996 (Middelstumerweg/Onderdendamsterweg) veiliger maken en de dorpsentree beter markeren. Het asfalt tussen de komgrens Onderdendam en de T.A. Musschengabrug wordt vervangen. Er komt een rode strook voor fietsers aan beide kanten van de weg en rood asfalt ter hoogte van de kruisingen. Op dit traject komen ook twee verkeersdrempels. Bij de bebouwde komgrens in Onderdendam komt een wegversmalling. Dit is eenzelfde versmalling als op de N995 (Bedumerweg) en de N996 (Winsumerweg). 

Omleiding

De provinciale weg tussen Onderdendam en Fraamklap is vanaf maandag 20 juni (06.00 uur) tot maandag 4 juli (06.00 uur) gestremd voor al het verkeer. Verkeer uit westelijke richting wordt omgeleid via de N361 (Sauwerd en Winsum) en de N363 via Warffum en Usquert. Verkeer uit oostelijke richting wordt omgeleid via de N46 en Bedum richting Middelstum. Buslijn 61 rijdt over dezelfde route en stopt tijdens de stremming niet in Onderdendam, maar rijdt via Bedum naar de N46.

Jaagpad Onderdendam

Het Jaagpad in Onderdendam is gedurende de werkzaamheden een doodlopende weg. Ter hoogte van de Draaibrug-Jaagpad komt een wegafzetting waar alleen (brom-)fietsers en wandelaars langs kunnen. Deze tijdelijke maatregel moet sluipverkeer door Onderdendam voorkomen.

Opknapbeurt Zijlvesterbrug

Na afronding van de werkzaamheden aan de N996, is de Zijlvesterbrug in Onderdendam vier weken gestremd voor groot onderhoud. De brug wordt schoongemaakt, krijgt een nieuwe verflaag en het asfalt op het stalen brugdek wordt vervangen. Het asfalt op de voetpaden rondom de brug wordt gerepareerd. Het brugonderhoud vindt plaats van maandag 4 juli tot en met uiterlijk vrijdag 29 juli. De brug wordt tijdens de stremming wel bediend voor de scheepvaart, (brom-) fietsers en wandelaars.