Vanaf 15 juni is de Zijlvesterbrug in Onderdendam overdag gesloten voor vrachtwagens

Vanaf 15 juni is de Zijlvesterbrug in Onderdendam overdag gesloten voor vrachtwagens

Inwoners van Onderdendam hebben al jaren last van het vele, vaak zware verkeer dat door hun dorp rijdt. Het verkeer staat regelmatig vast omdat vrachtwagens elkaar in de smalle straten niet kunnen passeren. Om de overlast te verminderen en de verkeersveiligheid te vergroten stelt de provincie Groningen vanaf donderdag 15 juni een vrachtwagenverbod op de Zijlvesterbrug in. Deze brug verbindt de noord- en zuidkant van het dorp via de provinciale weg N995.

Vrachtwagenverbod brug Onderdendam

Het verbod geldt van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot 18.00 uur. Vrachtwagens moeten dan gebruikmaken van wegen die meer geschikt zijn voor zwaar verkeer, zoals de N361 en N46. Landbouwverkeer, lijnbussen en hulpdiensten mogen wel over de brug blijven rijden. Bedrijven in Onderdendam blijven altijd van één kant bereikbaar. Langs de wegen worden borden geplaatst om vrachtwagenchauffeurs tijdig te waarschuwen voor de gewijzigde verkeerssituatie. Ook worden verkeersregelaars ingezet.

Pakket verkeersmaatregelen

Het vrachtwagenverbod is een van de verkeersmaatregelen die de provincie en gemeente nemen in overleg met de verkeerscommissie Onderdendam. Daarbij horen ook de tijdelijk wegversmallingen op de Winsumerweg, Middelstumerweg en Bedumerweg, Achterweg en Stadsweg die onlangs geplaatst zijn. Onderzoek moet uitwijzen wat het effect is op de verkeersveiligheid en leefbaarheid.