Vanaf 11 april werkzaamheden N361 Winsum

Er is groot onderhoud gepland van het gehele traject tussen de zuidelijke komgrens Winsum en rotonde Ranum. De werkzaamheden bestaan uit drie fases. De eerste fase is 11 april gestart en de derde fase zal 28 augustus afgelopen zijn. Het gaat om het aanleggen van nieuw asfalt en het aanpassen van kruisingen. Ook wordt er een ovale rotonde gerealiseerd waarbij het doorgaande verkeer voorrang heeft en afslaand verkeer kan voorsorteren (een verkeersplein). 

Asfalteren N361

Eerste fase

Fase 1 begint met voorbereidende werkzaamheden. Deze werkzaamheden starten op maandag 11 april bij zijweg de Meeden en vinden buiten het verkeer plaats met tijdelijke verkeersmaatregelen. De N361 en Meeden blijven toegankelijk voor het verkeer, maar er kan wel enige verkeershinder zijn. Vanaf maandag 2 mei (06:00 uur) tot en met vrijdag 5 mei (18:00 uur) is er een stremming van de Meeden. Verkeer richting de Ripperdawijk wordt omgeleid via de Borgweg. De N361 blijft beschikbaar voor doorgaand verkeer.

Veiligheid

Met de werkzaamheden wordt de verkeersveiligheid en de doorstroming op de N361 verbeterd. Op de provinciale weg wordt vaak hard gereden en zijn er veel kruisingen. Door de kruisingen van Winsum aan te passen zal de verkeersveiligheid verbeteren. 

Inloopbijeenkomst 

Op 20 april is er van 16.30 tot 19.30 uur een inloopbijeenkomst voor meer informatie over de Meeden. De bijeenkomst is in de voetbalkantine in Winsum, Schilligeham 1A, 9951 TN Winsum. Tijdens deze bijeenkomst zullen de werkzaamheden bij de Meeden besproken worden. In juni zal er nog een bijeenkomst voor de andere werkzaamheden georganiseerd worden. 

Vervolg

In de zomer worden de andere kruisingen in Winsum aangepakt. Hiervoor wordt de weg zes weken gestremd en zijn er omleidingen. De te rijden routes - bijvoorbeeld naar Lauwersoog - worden ruim op tijd en duidelijk aangegeven. Van 16 tot en met 28 augustus worden de kruisingen Schilligeham, Geert Reindersstraat, Novaweg aangepast en is er onderhoud aan rotonde Het Aanleg.