Update Transitie Landelijk Gebied

De afgelopen maand heeft de provincie een brief van het Rijk ontvangen met daarin de beoordeling van het stand-van-zaken-document. In oktober heeft de Eerste Kamer het Transitiefonds, de 24,3 miljard voor het Nationaal Programma Transitie Landelijk Gebied, controversieel verklaard en er zijn Tweede Kamerverkiezingen geweest. Wat betekent dit voor de voortgang van de transitie van het landelijk gebied? 

Bloemen in veld

Er is grote onduidelijkheid over de financiĆ«le middelen. Dit betekent dat de provincies met de gebieden gaan bepalen hoe er aan de opgaven voor natuur(stikstof), water en klimaat gewerkt gaat worden, zonder zicht op geld. Ondanks dat er voorlopig geen zicht op geld is,  heeft het college van de provincie besloten door te gaan met de gebiedsprocessen. Hier zijn drie belangrijke redenen voor:

Ten eerste hebben ondernemers, en met name agrarische ondernemers, duidelijkheid nodig. Ten tweede is het zaak ervoor te zorgen dat, zodra er duidelijkheid komt over het geld, Groningen een plan klaar heeft liggen om aanspraak te kunnen maken op dat geld. Ten derde omdat het belangrijk is om in actie te komen. Te starten met natuurherstel, minder CO2-uitstoot en het verbeteren van de waterkwaliteit en werken aan waterbeschikbaarheid, kortom, een gezonde leefomgeving.

Planning

Het Rijk heeft aangegeven dat de provincies het gebiedsprogramma nu voor eind september 2024 moeten aanleveren. Vooralsnog houdt het college van GS de planning aan dat het voor de zomer een concept-gebiedsprogramma ter besluitvorming voorlegt aan Provinciale Staten. Dit concept gaat naar het Rijk en wordt 8 weken ter inzage gelegd, zodat het nog mogelijk is er op te reageren. Deze reacties worden verwerkt in een definitieve versie van het gebiedsprogramma dat naar verwachting eind 2024 naar het Rijk gaat. Het is afwachten hoe het beleid van het nieuwe te vormen kabinet er uit gaat zien en wat dit straks betekent voor de transitie van het landelijk gebied.