UNESCO plaatst Waddenzee op Werelderfgoedlijst

UNESCO plaatst Waddenzee op Werelderfgoedlijst

UNESCO, de natuur- en cultuurorganisatie van de Verenigde Naties, heeft vandaag tijdens haar congres in het Spaanse Sevilla bekendgemaakt dat de Waddenzee de status krijgt van Werelderfgoed. Unesco onderstreept hiermee dat de Waddenzee – net als de andere objecten, plaatsen en gebieden op de Werelderfgoedlijst - zo’n grote natuurwaarde heeft voor de wereld dat deze bescherming verdient en voor toekomstige generaties behouden moet blijven. 

Douwe Hollenga, gedeputeerde provincie Groningen, was aanwezig in Sevilla en is verheugd dat de voordracht van de Waddenzee als Werelderfgoed tot toekenning van het prestigieuze predicaat heeft geleid. "Het is geweldig dat het gelukt is. Het Werelderfgoed Comité was vooral ook heel positief over de samenwerking met Duitsland, bleek tijdens de bekendmaking en het comité hoopt dat ook Denemarken gauw zal toetreden. De titel Werelderfgoed biedt veel kansen voor het toerisme en is een bekroning voor al die mensen die zich al decennialang inzetten voor het behoud van de Waddenzee".

De Nederlandse en Duitse overheden zijn verheugd dat de gezamenlijke voordracht van de Waddenzee als Werelderfgoed tot daadwerkelijke toekenning van het prestigieuze predicaat heeft geleid.

Door plaatsing van de Waddenzee op de Werelderfgoedlijst onderstreept UNESCO dat ook de Waddenzee beschikt over bijzondere, universele waarde; onvervangbaar en uniek en als eigendom van de hele wereld mag worden beschouwd. Werelderfgoed Waddenzee beslaat 9.735 km2 land en zee, langs een kust van meer dan 400 kilometer, van het Nederlandse Den Helder tot en met het Duitse eiland Sylt. De Waddenzee is wereldwijd gezien het grootste natuurlijke systeem van zand- en slikplaten en laaggelegen, beschermende eilanden.

Uniek in de wereld

UNESCO hanteert verschillende criteria om te beoordelen of een gebied of landschap in aanmerking komt voor het predicaat ‘Werelderfgoed’. De Waddenzee is op drie van deze criteria uniek in haar soort gebleken. Allereerst kent de Waddenzee veel verschillende soorten leefomgevingen. Daarmee biedt de Waddenzee een thuis aan ruim 10.000 soorten land- en waterdieren, van eencellige organismen tot vissen, vogels en zoogdieren.

Ieder jaar maken maar liefst 10 tot 12 miljoen vogels uit alle windstreken (bijvoorbeeld Canada, Azië en Noord-Siberië) op doorreis een onmisbare tussenstop in het Waddengebied. Daarnaast laat de Waddenzee op indrukwekkende wijze zien hoe natuur, planten en dieren zich continu aanpassen aan de wisselende landschappen, in een gebied waar zoet water (van land) en zout water (van de oceaan) elkaar ontmoeten. Tenslotte is de Waddenzee van wereldbelang omdat ze veel vertelt over de geschiedenis van de aarde.

Kansen voor de regio

Op 30 januari 2008 droegen Duitsland en Nederland de Waddenzee gezamenlijk voor aan Unesco voor plaatsing op de Werelderfgoedlijst. Beide landen zijn ervan overtuigd, dat plaatsing op de Werelderfgoedlijst kansen biedt voor de regio. Zo is de status goed voor het toerisme. Een gebied krijgt geen geld van Unesco als het op de lijst van werelderfgoederen staat. Maar de erkenning kan er wel voor zorgen dat het gebied eerder in aanmerking komt voor (EU) subsidies. De Nederlandse en Duitse overheden werken al decennia samen aan het behoud en beheer van de Waddenzee, samen met diverse natuur- en belangenorganisaties. Plaatsing op de Wereldergoedlijst is een bekroning voor de samenwerkende overheden en voor de bewoners, natuur- en belangenorganisaties in het gebied.

Meer informatie vindt u op www.waddenzeewerelderfgoed.nl.