Tot en met 2027 meer dan 450 miljoen beschikbaar voor grensoverschrijdende projecten

Tot en met 2027 meer dan 450 miljoen beschikbaar voor grensoverschrijdende projecten

Het samenwerkingsprogramma Interreg VI A Deutschland-Nederland stelt tot en met 2027 meer dan € 450 miljoen ter beschikking voor grensoverschrijdende projecten. Eind april werd het programma gepresenteerd en ging het officieel van start. In het Interreg-programma Deutschland-Nederland werken beide buurlanden intensief samen. Het programma brengt bedrijven aan beide kanten van de grens met elkaar in contact en dat levert economische groei op. 

Innovatie

Met het Interreg-samenwerkingsprogramma Deutschland-Nederland wordt meer dan € 450 miljoen beschikbaar gesteld uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De partners die in het programma samenwerken dragen hier zelf ook aan bij. Doel van het programma is om barrières tussen grenzen op te heffen om zo te zorgen voor economische ontwikkeling. Thema's in het programma zijn duurzaamheid in de industrie, digitalisering en klimaat. Innovatie speelt hierbij een belangrijke rol. Organisaties in het grensgebied met projecten op het gebied van technische ontwikkeling en innovatie kunnen een beroep doen op het programma.  

Samenwerking

In het programma werken samen: het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Noordrijn-Westfalen, het Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg alsmede de Eems Dollard Regio, de EUREGIO, de Euregio Rijn-Waal en de Euregio Rijn-Maas-Noord.