Tijdelijke brug in Ellerhuizen vanwege herstel monumentale brug

Tijdelijke brug in Ellerhuizen vanwege herstel monumentale brug

Verkeer tussen Bedum en Groningen rijdt vanaf september via een tijdelijke brug over het Boterdiep. De tijdelijke brug in de provinciale weg N994 blijft in gebruik totdat de Ellerhuizerbrug in oude staat is hersteld. Het herstel van de monumentale brug begint in september en duurt zeven maanden. Tot de renovatie klaar is, blijft de brug gestremd voor de scheepvaart.

Noodbrug

De noodbrug komt 60 meter ten zuiden van de huidige brug te liggen, ter hoogte van de manege in buurtschap Ellerhuizen. De brug is geschikt voor autoverkeer, landbouwverkeer en bussen. De bouw van de noodbrug en de tijdelijke weg begint eind augustus. De voorbereidende werkzaamheden starten in week 28. Voor verkeer en omwonenden leveren deze werkzaamheden nauwelijks hinder op.

Beperkte hinder 

De provinciale weg N994, een belangrijke verbindingsweg tussen Groningen en Bedum, blijft altijd begaanbaar. De verkeershinder in de omgeving van de brug blijft beperkt. Ter hoogte van de brug geldt een snelheidsbeperking van eerst 50 en later 30 kilometer per uur. De Willemsstreek wordt tijdelijk ingericht als een eenrichtingsstraat. Dit betekent dat verkeer vanaf de N994 de Willemsstreek niet in kan rijden. De bushalte bij de Ellerhuizerbrug komt tijdens de werkzaamheden te vervallen. De fietsbrug over het Boterdiep, onderdeel van de Doorfietsroute Groningen-Bedum, is niet gestremd. 

Ellerhuizerbrug

De brug stamt uit 1928 en is een rijksmonument. Dit betekent dat de oorspronkelijke uitstraling en het functioneren van de brug behouden moeten blijven. De werkzaamheden duren daarom langer dan bij regulier groot onderhoud aan een brug. Een aannemer die is gespecialiseerd in het herstellen van monumenten gaat de brug volledig reconstrueren. De fundering, het brugdek en de elektrische aansturing van de brug worden vervangen.

Inloopspreekuur

De provincie organiseert woensdag 20 juli een inloopspreekuur in dorpshuis De Kern in Zuidwolde (Noordwolderweg 8). Omwonenden en belangstellenden zijn van harte welkom van 16.00 tot 18.00 uur. Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet nodig.