Terinzagelegging Regionaal Waterprogramma ten einde en vervolg proces

Het concept Regionaal Waterprogramma lag van 20 december 2023 tot 31 januari 2024 ter inzage. In deze periode hebben wij drie zienswijzen ontvangen.

Terinzagelegging Regionaal Waterprogramma ten einde en vervolg proces

Het concept Regionaal Waterprogramma lag van 20 december 2023 tot 31 januari 2024 ter inzage. In deze periode hebben wij drie zienswijzen ontvangen.

De provincie neemt alle zienswijzen op in een zogeheten Nota van zienswijzen. In deze nota reageert de provincie op de zienswijzen en geeft zij aan of en hoe het Regionaal Waterprogramma wordt aangepast. Vervolgens wordt het Regionaal Waterprogramma door Provinciale Staten van Groningen vastgesteld. Het programma heeft overigens een nieuwe naam gekregen: Programma Water 2024. Nadat Provinciale Staten het programma definitief hebben vastgesteld, komt het ook op de website van de provincie Groningen.

Provincie denkt na over nieuw waterbeleid

Het Programma Water 2024 is gebaseerd op onze huidige Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie staat het integrale beleid voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. Hierbij gaat het vooral over de samenwerking tussen thema's als energie, economie, water, milieu, natuur, landbouw en mobiliteit. Inmiddels wordt druk gewerkt aan een nieuwe Omgevingsvisie, waarin straks ook nieuw waterbeleid wordt opgenomen. De provincie denkt momenteel na over dit nieuwe waterbeleid en de manier waarop dit in de nieuwe Omgevingsvisie komt te staan. Maar ook over de vraag hoe we de strategische keuzes straks concreet gaan uitwerken in een volgend Programma Water 2025. Om dit denkproces te helpen, hebben we een bouwstenendocument ( PDF-bestand, 2 MB) opgesteld. In dit bouwstenendocument beschrijven we de huidige en nieuwe wateropgaven en de lopende ontwikkelingen. 

Meedenken over het volgende Programma Water

Heeft u vragen, of wilt u meedenken over het volgende Programma Water 2025? Dan kunt u contact opnemen met Marloes Luitwieler, projectleider van het team Beleid Water van de provincie Groningen, via teambelwat@provinciegroningen.nl of 050-3164911.