Symposium Toekomst Landbouw Groningen

Vrijdag 26 januari organiseert de provincie in het Forum Groningen een symposium over de toekomst van de landbouw in Groningen. De afgelopen maanden heeft de provincie samen met de betrokkenen in de deelgebieden de opgaven geïnventariseerd voor het Nationaal Programma Transitie Landelijk Gebied.

Symposium Toekomst Landbouw Groningen

Vrijdag 26 januari organiseert de provincie in het Forum Groningen een symposium over de toekomst van de landbouw in Groningen. De afgelopen maanden heeft de provincie samen met de betrokkenen in de deelgebieden de opgaven geïnventariseerd voor het Nationaal Programma Transitie Landelijk Gebied.

Een gebiedsplan met toekomstperspectief

Veel agrariërs erkennen dat we op een duurzamere manier met onze omgeving om moeten gaan, velen doen dit al. Anderen zouden de omslag wel willen maken, maar hebben hiervoor nog geen verdienmodel. De provincie wil graag met de betrokkenen werken aan een gebiedsplan met toekomstperspectief en de broodnodige duidelijkheid voor de agrariër. Tegelijkertijd beschikken we op dit moment niet over de benodigde financiële middelen. Het doel van dit symposium is kennis bij elkaar brengen, hopelijk leidt dit tot andere inzichten en oplossingen.

Programma symposium Toekomst Landelijk Gebied

12.00 - 13.00 uurInloop met een broodje.
13.00 - 13.10 uurOpening door de dagvoorzitter, Jan van der Meide, provincie Groningen.
13.10 - 13.40 uurInleiding/presentatie door Henk Hulshoff, regiobestuurder LTO Noord, over de actuele status van de landbouw in Groningen.
13.45 - 14.15 uurInleiding/presentatie door Alex Datema, directeur Food en Agri Rabobank Nederland, over de visie van de Rabobank ten aanzien van de toekomstige landbouw.
14.15 - 14.45 uurPauze
14.50 - 15.20 uurInleiding/presentatie door Leon Vonck, bestuurslid van GrAJK, over hoe de jonge Groningse boer naar de toekomst kijkt.
15.25 - 15.45 uur

Inleiding/presentatie door Jan Sikkema, directeur van Fascinating, over het toekomstige landbouwsysteem in Groningen en Noord-Nederland.

15.50 - 16.00 uurHenk Emmens, gedeputeerde landbouw en natuur, sluit af met een reflectie op de middag, een schets wat er de komende maanden op stapel staat en de rol die de provincie wil spelen bij het vormgeven van de toekomstige landbouw in Groningen. 
16.00 - 17.00 uurNetwerkborrel.

Aanmelden

Datum: Vrijdag 26 januari 2024

Locatie: Forum Groningen

Tijd: 12.00 uur tot 16.00 uur met aansluitend een borrel

Aanmelden: U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 25 januari 15.00 uur via tlg-stikstof@provinciegroningen.nl. Let op: het aantal plaatsen is beperkt, dus vol is vol.