Symposium Toekomst Landbouw Groningen

Dinsdag 2 april organiseert de provincie Groningen  het tweede symposium over de toekomst van de landbouw in Groningen in Boerderij Hermans Dijkstra in Midwolda. We hebben voor dit symposium vijf mensen gevraagd hun toekomstvisie over de landbouw in Groningen met ons te delen en daarbij in te gaan op de uitdagingen, kansen en mogelijkheden die dat met zich meebrengt. Dit doen zij vanuit hun rol als vertegenwoordiger van een organisatie actief in de landbouw. Uiteraard is er naast de inbreng van deze sprekers ook ruimte voor inbreng vanuit de zaal. 

De avond is bedoeld om te inspireren en input te leveren voor een zo breed mogelijk gedragen gebiedsplan voor de Transitie van het Landelijk Gebied in Groningen. Het plan waarmee onze provincie wil bijdragen aan de opgaven voor natuur, water en klimaat, vanuit het Nationaal Programma Landelijk Gebied. 

Programma

19.00 uur   Inloop met koffie, thee en koek
19.30 uur   Opening door de dagvoorzitter Marcel Nieuwenweg en welkomstwoord Henk Emmens, 
   gedeputeerde Landbouw en Natuur, provincie Groningen
19.35 uur   Klaas Komrij, melkveehouder, namens de Trekkerboeren
19.50 uur   Pieter Klaas Westerhuis, akkerbouwer en bestuurder regio Noord, Nederlandse Akkerbouw    Vakbond
20.05 uur   André Vermue, melkveehouder en bestuurslid Nederlandse Melkveehouders Vakbond
20.20 uur   Gelegenheid voor vragen
20.30 uur   Pauze
20.45 uur   Henk Smit, akkerbouwer en vicevoorzitter dagelijks bestuur BoerenNatuur
21.00 uur   Gerben Zijlstra, beleidsmedewerker bodem bij brancheorganisatie voor ondernemers 
   in groen, grond en infra, Cumela
21.15 uur   Plenair gesprek: hoe verder?
21.30 uur   Borrel

Informatie

Datum: Dinsdag 2 april 2024

Locatie: Boerderij Hermans Dijkstra, Reinste Abdenaweg 1, Midwolda

Tijd: 19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur), met aansluitend een borrel

Aanmelden: U kunt zich tot 1 april 12.00 uur aanmelden door een mail te sturen naar tlg@provinciegroningen.nl