Succesvolle samenwerking aan het landschap in het Gorecht

Het pilotproject Gebiedsaanpak Landschap Gorecht is 28 februari feestelijk afgerond. Dit werd gedaan met het planten van de laatste boom door gedeputeerde Johan Hamster, wethouder Inge Jongman en Peter Hellinga, directeur van Landschapsbeheer Groningen. 

Behoud en versterking van het landschap

Het project is in 2016 gestart om het karakteristieke landschap van de Hondsrug nabij Haren te behouden en te versterken. Hiervoor is een aanpak ontwikkeld om gezamenlijk het landschap duurzaam en betaalbaar te beheren. De provincie en gemeente Groningen zorgden voor de financiering. Landschapsbeheer Groningen bracht alle partijen bij elkaar om de handen uit de mouwen te steken. 

Samenwerking

De afgelopen zes jaar is er veel werk verricht. In het Gorecht zijn vier kilometer nieuwe houtwallen en bijna anderhalve kilometer scheerhagen aangelegd. Daarnaast heeft onderhoud plaatsgevonden aan 12,5 kilometer scheerhagen, 80 kilometer bestaande houtwallen, singels en knotbomen en 32 natte landschapselementen. Het project werd succesvol door de samenwerking tussen bewoners, vrijwilligers, scholieren, grondeigenaren, natuurorganisaties en Landschapsbeheer Groningen.