Subsidies voor projecten uit Gronings Provinciaal Beweegakkoord

De provincie stelt subsidie beschikbaar voor twee sport- en beweegprojecten uit het Gronings Provinciaal Beweegakkoord ( PDF-bestand, 2 MB). Het gaat om een project waar sporttalenten langs vmbo-scholen gaan om een kijkje te geven in hun sportcarrière en wat daar bij komt kijken. En er is subsidie voor een kennismakingsaanbod voor sporters met een beperking. 

Talentschool

Topsport Noord krijgt € 11.600 subsidie voor het project Talentschool. Sporttalenten komen langs op vmbo-scholen om leeftijdsgenoten te vertellen over hun sportcarrière en wat zij daarvoor moeten doen en laten. De aandacht ligt hierbij op gezondheid, vitaliteit en veerkracht. Scholen zijn een goede omgeving en topsporters goede rolmodellen om gezond gedrag onder jongeren aan te moedigen. Talentschool gaat onderdeel uitmaken van het bestaande project What the Health?!.

Sporthopper Inclusief Sporten en Bewegen

Huis voor de Sport Groningen ontvangt bijna € 25.000 subsidie om mensen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of chronische beperking kennis te laten maken met sport en bewegen. Voor deze groep is sporten niet vanzelfsprekend. Via de provinciale Sporthopper voor inclusief sporten en bewegen kunnen ze op een laagdrempelige en ongedwongen manier kennismaken met verschillende sport- en beweegactiviteiten en de aanbieders in eigen gemeente en de naastliggende gemeenten. Het project gaat eerst draaien in de gemeenten Groningen, Westerkwartier, Midden-Groningen, Eemsdelta en Het Hogeland.

Gronings Provinciaal Beweegakkoord

In december 2020 hebben 35 partijen, waaronder gemeenten, onderwijsinstellingen en organisaties uit de sport, zorg en welzijn en bedrijfsleven hun handtekening onder het Gronings Provinciaal Beweegakkoord gezet. Het is een intentieverklaring om samen bij te dragen aan een vitale provincie. Het stimuleren van kwetsbare groepen om te bewegen en het inzetten van topsporters als inspiratiebron sluit goed aan bij de ambities uit het beweegakkoord.