Subsidieregeling voor karakteristieke gebouwen in Overschild met twee jaar verlengd

Subsidieregeling voor karakteristieke gebouwen in Overschild met twee jaar verlengd

Eigenaren van karakteristieke panden in Overschild kunnen ook de komende twee jaar subsidie aanvragen voor het onderhoud en verbeteren van hun pand. De subsidieregeling is verlengd tot en met 31 december 2023. Voor die periode is € 1.680.000 beschikbaar. 

In Overschild moet een groot deel van de gebouwen worden versterkt door de aardbevingsschade. Hieronder vallen ook gebouwen die de gemeente Midden-Groningen heeft aangewezen als waardevol vanwege de architectuur en cultuurhistorie. De regeling zorgt ervoor dat deze karakteristieke gebouwen behouden blijven en verbeterd worden. De subsidie kan gebruikt worden voor energiebesparende maatregelen, herbestemming, inhuur van experts of onderhoud zoals schilderwerkzaamheden. 

Verlenging

De huidige regeling, die tot en met 31 december 2021 liep, wordt met twee jaar verlengd. Hierdoor kunnen nog meer eigenaren van karakteristieke panden in Overschild er gebruik van maken. De subsidieaanvraag hangt samen met het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen. Omdat dit programma minder snel verloopt dan verwacht heeft een grote groep eigenaren tot nu toe geen aanvraag kunnen indienen. 

Leren en kennis opdoen

De subsidieregeling Karakteristieke gebouwen Overschild hoort bij de pilot Overschild en is onderdeel van het Erfgoedprogramma en Nationaal Programma Groningen. De betrokken partijen willen leren van de regeling en kennis opdoen voor de versterking van karakteristieke gebouwen in andere gemeenten in het aardbevingsgebied. 

Aanvragen

Eigenaren kunnen met ondersteuning van het Versterkingspunt Midden-Groningen van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een aanvraag indienen bij de provincie. Meer informatie over de regeling staat op deze pagina.