Subsidie voor vernieuwende experimenten biologische landbouw

De provincie Groningen opent een subsidieregeling voor experimenten op het gebied van duurzame landbouw. De regeling is bedoeld voor boeren die samenwerken aan een experiment en waarvan minimaal één boer biologisch te werk gaat. Boeren kunnen subsidie krijgen voor onderzoekskosten, personeel, materiaal en apparatuur tijdens experimenten.

Met deze regeling helpen boeren mee aan de verbetering van de biodiversiteit, klimaatadaptatie en het korter maken van de keten tussen de boer en de consument. Boeren kunnen minimaal € 5.000 en maximaal € 15.000 subsidie krijgen. In totaal is er € 150.000 beschikbaar vanuit het programma Duurzame Landbouw. De regeling loopt van 11 februari tot en met 30 april dit jaar.

Landbouwprovincie

Het landbouwbeleid van de provincie is gericht op duurzame kringlooplandbouw. Dat betekent landbouw waarbij de boer een goed inkomen kan verdienen en tegelijkertijd bijdraagt aan het klimaat, een gezonde bodem en de biodiversiteit. Groningen is een echte landbouwprovincie: ongeveer 2500 mensen werken in deze sector. Daarom is het belangrijk dat onze landbouw voorbereid is op de toekomst. 

Duurzame landbouw

De provincie streeft naar meer biologische landbouw, maar ook om vanuit hier bij te dragen aan Natuurinclusieve Landbouw. Natuurinclusieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw waar er optimaal gebruik gemaakt wordt van de natuur in de omgeving. Er zijn meerdere regelingen voor boerenexperimenten om aan Natuurinclusieve landbouw te werken. Biologische boeren kunnen hier vaak geen gebruik van maken, omdat sommige biologische initiatieven te specifiek zijn. Met deze extra regeling wil de provincie biologische boeren met vernieuwende initiatieven toch ondersteunen. 

De regeling is hier aan te vragen.