Subsidie voor Vereniging Circulair Groningen

Subsidie voor Vereniging Circulair Groningen

De vereniging Circulair Groningen (VCG) wil, samen met kennis- en onderwijsinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties, de overstap naar een groene economie in de provincie Groningen en Noord-Nederland versnellen. Met een subsidie van 25.000 euro van de provincie Groningen kan de VCG echt aan de slag. 

Handen

De VCG is in de samenwerking tussen bedrijven nog het missende stukje in het Noordelijk netwerk. Dit wordt geïllustreerd door de vele aanvragen van bedrijven om mee te doen. Vereniging Circulair Groningen gaat met een uitgebreid netwerk van ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid (de 4 O’s) werken aan de overstap naar een groene, circulaire economie in onze provincie. 

Kansen in het hele Noorden

In Drenthe (NICE) en Fryslân (Vereniging Circulair Friesland ) bestaan al vergelijkbare netwerkorganisaties en deze zijn daar succesvol. Het nieuwe netwerk in Groningen bouwt dan ook voort op de ervaringen uit Drenthe en Fryslân. Door contact tussen de drie organisaties, kunnen bedrijven uit de drie Noordelijke provincies profiteren van de kansen in het hele Noorden. 

Versterken

De vereniging onderschrijft het landelijke en provinciale doel om in 2030 voor 50% en in 2050 een 100% circulaire economie te hebben gerealiseerd. Dit past goed bij bestaande activiteiten in de provincie Groningen. Er ligt een grote uitdaging in de transitie naar een groene circulaire economie. Als provincie stimuleren we deze ontwikkeling door ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties te helpen. Dit doen we onder andere door het stimuleren van bedrijvigheid, het investeren in mensen en het stimuleren van een aantrekkelijk ondernemersklimaat.

Subsidie

De provinciale subsidie wordt verstrekt uit het krediet verbeteren productiestructuur en het krediet chemie. Deze kredieten zijn bedoeld voor het stimuleren van innovatie en verduurzaming.