Subsidie voor projecten amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed

Subsidie voor projecten amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed

Danslessen voor mensen met Parkinson, amateurtoneel in de Groningse taal en muziektheater over strokartonfabriek de Toekomst en de regio Oldambt. Het is een greep uit de zeven projecten die subsidie krijgen in de achtste ronde van de regeling Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed.

Dansles

foto: Christian Kamminga 

Dans op recept

Mensen met de ziekte van Parkinson en hun mantelzorgers kunnen via dit project op een laagdrempelige manier kennismaken met danslessen. Vanaf maart 2023 zijn er danslessen in Appingedam, Haren en Leek. In het tweede jaar wordt dat uitgebreid naar vijf danslocaties. 'Dans op recept' betrekt mensen met Parkinson bij cultuurparticipatie en zorgt ervoor dat ze mee blijven doen in de maatschappij. Het project raakt cultuur, leefbaarheid en zorg.

Soort bie Soort

Twee amateurtoneelverenigingen uit Nieuwolda gaan een oude, deels Groningstalige theatertekst uit 1932, vertalen in een moderne Groningse versie. In de toneeltekst staat zowel de strijd tussen het Gronings en het ‘vlug-hollands’, als de strijd tussen plattelanders en stedelingen centraal. Soort bie Soort brengt deze twee culturen in Nieuwolda samen. Toneelvereniging Tot Ons Genoegen is van oorsprong een arbeidersvereniging die Groningstalige stukken speelt. Vooruitgang is een rederijkerskamer, waarvoor het initiatief lag bij de notabelen en welvarende boerenstad van het dorp. De opvoeringen staan gepland voor de zomer van 2023.

PS, ik schrijf je

PS, Ik schrijf je is een muzikaal-theatrale ode aan de geschreven brief. Het muziektheater gaat over allerlei vraagstukken over voormalig strokartonfabriek de Toekomst en de regio Oldambt. Aan de hand van brieven van bewoners, het archief van de Toekomst en de regio wordt het publiek meegenomen door de geschiedenis, van ontroerend persoonlijk tot grootse verhalen. Het project van Grasnapolsky richt zich op actieve participatie bij erfgoed. 

Ook subsidie

In deze aanvraagronde van Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed krijgen nog vier projecten subsidie. 

  • Domie Dorp , €15.000, vereniging dorpsbelangen Losdorp (amateurkunst/erfgoed);
  • Achter de Schermen van een Illusie, €10.000, Het Verhalen Cabinet (erfgoed/amateurkunst);
  • Alles in Wonderland, €37.500, de Ketelstichting, (cultuurparticipatie);
  • The Blue Barge, €33.000, St. De Ploeg Stad en Ommeland (cultuurparticipatie/amateurkunst).