Subsidie voor project kansrijk Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2023

Subsidie voor project kansrijk Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2023

Groningse agrariërs kunnen bij hun collectief terecht voor hulp met het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Het GLB heeft dit jaar nieuwe elementen gekregen zoals de eco-regeling, nieuwe registratie van landschapselementen en bufferstroken. Ook zijn de randvoorwaarden, de eco-regeling en het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) met elkaar verbonden.

Strokenteelt

Door de wijzigingen is het soms een lastige puzzel voor agrariërs is geworden. Voor welke regelingen komen ze in aanmerken en hoe kunnen ze het combineren met het ANLb? De Groningens collectieven begeleiden agrariërs bij het maken van keuzes. Hiervoor krijgt BoerenNatuur Groningen €200.000 subsidie van de provincie Groningen.  

Maatwerkgesprekken

Agrariërs kunnen advies vragen bij het collectief in hun gebied. In een maatwerkgesprek wordt er gekeken naar de mogelijkheden in het GLB in combinatie met het ANLb. Dit om tot een zo goed mogelijke ecologische situatie te komen, voor het bedrijf en in de omgeving. Agrariërs kunnen zich tot en met 15 juni 2023 aanmelden voor de GLB-subsidies. Meer informatie is te vinden op https://www.rvo.nl/glb-2023.

Boerennatuur

 BoerenNatuur Groningen is de koepelorganisatie van de collectieven Natuur en Landschapscollectief Midden Groningen, Collectief Groningen West en Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen. Deze drie collectieven organiseren in Groningen het agrarisch landschap- en natuurbeheer. Ze zijn de spil tussen de individuele agrariërs die het werk uitvoeren en de overheid die subsidie verleent.