Subsidie voor opleidingen vrijwilligers en integratie asielzoekers

Subsidie voor opleidingen vrijwilligers en integratie asielzoekers

Twee projecten krijgen subsidie uit het Verbindingsfonds: 'Breek uit je bubbel' en Vrijwilligersacademie Het Hogeland. Bij het eerste project worden asielzoekers met een verblijfsvergunning gekoppeld aan werkgevers. Dit moet zorgen voor een betere integratie. Het tweede project gaat over opleidingen voor vrijwilligers in de gemeente Het Hogeland. Het Verbindingsfonds is bedoeld om Groningers aan het werk te krijgen en te houden, en hen de kans te geven zich verder te ontwikkelen. 

Cursus voor dorpsgidsen in Winsum

Een nieuwe baan voor statushouders 

Asielzoekers met een verblijfsvergunning, zogeheten 'statushouders', hebben moeite om een baan te vinden. Dat komt onder andere door cultuurverschillen. Daarom ontwikkelen welzijnsorganisatie Vlucht Voorwaarts en het Alfa-college een aanpak die ervoor moet zorgen dat statushouders een passende stage of werkplek krijgen. De statushouders komen uit Eritrea. In dit project worden 25 kandidaten begeleid door een maatje die een training heeft gehad op het gebied van cultuurverandering en cultuurverschillen. De statushouders worden gekoppeld aan bedrijven in de zorg of techniek. Aan de hand van de ervaringen wordt de leermethode getoetst en doorontwikkeld om verder te gebruiken. Voor dit project is ruim 46.000 euro subsidie beschikbaar. 

Vrijwilligersacademie Het Hogeland 

De Vrijwilligersacademie Het Hogeland biedt opleidingen en trainingen voor vrijwilligers. De stichtingen Werk op Maat, Mensenwerk Hogeland (onderdeel van Tinten) en Vakland Het Hogeland werken hierin samen. Met hun aanbod van cursussen willen zij 200 cursisten bereiken. In eerste instantie gaat het vooral om mantelzorg. Voor dit project krijgen de organisaties 49.000 euro subsidie. 

Subsidieregeling Verbindingsfonds

Met het Verbindingsfonds stimuleert de provincie Groningen organisaties die samen nieuwe oplossingen bedenken om mensen aan het werk te krijgen, te houden en zich een leven lang te ontwikkelen. Het fonds komt tot stand met geld van Nationaal Programma Groningen.