Subsidie voor vernieuwend concept dat rubberafval verwerkt tot nieuwe producten

New Born Rubber in Grootegast krijgt een forse Europese subsidie en een bijdrage van de provincie Groningen voor de bouw van een testinstallatie en het ontwikkelen van een productietechnologie waarmee oude autobanden en fietsbinnenbanden worden verwerkt tot nieuwe eindproducten. De subsidie van ruim € 1.1 miljoen is toegekend uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Daarnaast draagt de provincie Groningen nog € 248.000 bij aan het project.

Hergebruiken van rubberbanden

De groeiende bergen autobanden en fietsbanden vormen een wereldwijd milieuprobleem. Ze zijn niet recyclebaar en worden vaak verbrand. De bedrijven New Born Rubber en FP Products Holding hebben samen met de Rijksuniversiteit Groningen een technisch nieuw concept ontwikkeld voor het hergebruiken van rubberbanden: 'Van afgedankte rubberbanden tot circulaire thermoplastische eindproducten’. De vernieuwende pilotinstallatie die wordt gebouwd, zal dienen als test- en pilotomgeving voor de productie van nieuwe materialen op basis van herwonnen rubber.

Hergebruik

Voor hergebruik van hard rubber, oude banden, bestaat tot op heden geen techniek die hoogwaardige toepassingen na recycling mogelijk maken. De samenwerkingspartners van New Born Rubber hebben hier in het laboratorium een oplossing voor gevonden, waarbij het gevulkaniseerde rubber grotendeels wordt afgebroken door het toepassen van hoge druk. Het resultaat na het proces is een nieuw en elastisch rubber dat wél op grote industriële schaal kan worden omgezet tot grondstoffen en nieuwe producten.

Werkgelegenheid

Naar verwachting zal het project een grote groei in omzet en werkgelegenheid tot stand brengen bij de betrokken bedrijven, en bijdragen aan het oplossen van een groot milieuprobleem.