Subsidie voor geavanceerde plastic sorteerfabriek in Farmsum

EEW Energy from Waste Delfzijl B.V. krijgt €3.000.000,- subsidie voor de bouw van een nieuwe fabriekshal en de aanschaf van een machine die plastics scheidt uit restafval. Dit geld is afkomstig uit de regeling Investeren in een Toekomstbestendige Industrie (SITI). De nieuwe fabriek wordt in 2026 in gebruik genomen.

Subsidie voor geavanceerde plastic sorteerfabriek in Farmsum

EEW Energy from Waste Delfzijl B.V. krijgt €3.000.000,- subsidie voor de bouw van een nieuwe fabriekshal en de aanschaf van een machine die plastics scheidt uit restafval. Dit geld is afkomstig uit de regeling Investeren in een Toekomstbestendige Industrie (SITI). De nieuwe fabriek wordt in 2026 in gebruik genomen.

Foto: SNN

In deze nieuwe sorteerfabriek kan straks op industriële schaal plastics worden gescheiden en gesorteerd uit restafval. Hiermee wordt 85% van de plastic afval stroom gerecycled vergeleken met de situatie zonder plastic sorteersysteem. Dit gesorteerde plastic afval kan weer worden hergebruikt door bedrijven die plastic nodig hebben voor hun productieproces. Het gesorteerde plastic afval wordt dus niet verbrand voor energieopwekking, maar hergebruikt.

Het doel van de nieuwe fabriek is om een CO2-reductie van 53% te realiseren ten opzichte van het proces zonder plastic sorteersysteem. Deze investering maakt deel uit van de strategie van EEW om afvalverwerking steeds verder te verduurzamen en een grotere bijdrage te leveren aan de circulaire economie. Dit project biedt daarom kansen voor de ontwikkeling van een circulair chemiecluster in Delfzijl.

Hergebruik

In Groningen willen we de groene chemie, biobased grondstoffen, groene waterstof en circulaire economie stimuleren. Zo gebruiken we minder en andere grondstoffen en materialen en maken we optimaal en opnieuw gebruik van onze producten. Dit vraagt een andere manier van organiseren en nieuwe verdienmodellen. Een van de regelingen die hierbij kunnen helpen is de SITI subsidie.

Regeling

Deze regeling (SITI 2021) richt zich op het ondersteunen van duurzame en circulaire industriële investeringsprojecten (met uitzondering van energieproducenten). Nationaal Programma Groningen (NPG) heeft hiervoor in 2021 20,5 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de provincie. Aanvragen kunnen bij SNN worden ingediend tot en met december 2024.

Aanvragen en informatie

De subsidie Investeren in Toekomstbestendige Industrie is aan te vragen via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het SNN beoordeelt de subsidieaanvragen. Ga voor meer informatie en een zo goed mogelijke voorbereiding op de subsidieaanvraag naar de website: www.snn.nl/SITI. Vragen? Neem contact op met de provincie via tel. 050 - 316 49 11 of mail naar SITI@provinciegroningen.nl.