Subsidie voor erfgoed in 2024 voor hele provincie Groningen

Monumenten

Subsidie voor erfgoed in 2024 voor hele provincie Groningen

Vanaf 2024 is er extra geld om eigenaren van erfgoed in de hele provincie Groningen te ondersteunen bij het onderhoud aan hun pand. De nieuwe subsidieregelingen voor regulier onderhoud voor karakteristieke panden, gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten worden vanaf 1 januari 2024 opengesteld en zijn vanaf dan niet alleen voor het aardbevingsgebied, maar voor de hele provincie beschikbaar. 

Extra budget voor erfgoed

In totaal is er in 2024 voor karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten 3 miljoen euro en voor rijksmonumenten 2 miljoen euro beschikbaar. Dit geld is beschikbaar doordat in de kabinetsreactie Nij Begun budget is toegezegd voor het Erfgoedprogramma en de provincie extra budget vrijmaakt voor erfgoed. 

Blijvend investeren

De regelingen bestaan al enkele jaren voor regulier onderhoud. Voor komend jaar worden de regelingen met enkele aanpassingen en voor een groter gebied opengesteld. Zo kan blijvend geïnvesteerd worden in het onderhoud aan het erfgoed in het aardbevingsgebied én daarnaast ook in de rest van de provincie. 

Het gaat om de volgende 2 regelingen:

Subsidie regulier Onderhoud Karakteristieke panden (SOK)

Deze subsidie is bedoeld voor regulier onderhoud aan de buitenkant van een karakteristiek pand, zoals onder andere schilder- en voegwerk, onderhoud en herstel aan afvoer, daken en schoorstenen. Ook voor onderhoud aan beschermde onderdelen van gemeentelijke monumenten kan subsidie worden aangevraagd. De regeling is nu bovendien beschikbaar voor boerderijen met een woonfunctie, in het geval dat dit karakteristieke panden of gemeentelijke monumenten zijn. Eerder was dit alleen voor actieve agrariërs. 

Subsidie Regulier Onderhoud Rijksmonumenten (RORG)

Voor rijksmonumenten die bewoond worden door particulieren kan subsidie aangevraagd worden voor regulier onderhoud, zoals onder andere schilderwerk aan de buitenkant. Voor aanvragers is het belangrijk dat ze weten dat ze overzichtsfoto's moeten aanleveren, zodat een goede inschatting gemaakt kan worden welke werkzaamheden er gedaan moeten worden. En de subsidie is vanaf 1 juli 2024 alleen voorafgaand aan werkzaamheden aan te vragen. Eerder kon dit ook wanneer de werkzaamheden waren uitgevoerd.  

Meer informatie

Op www.provinciegroningen.nl is vanaf 1 januari meer specifieke informatie over de regelingen te vinden en kunnen erfgoedeigenaren een aanvraag voor regulier onderhoud indienen. De regeling voor groot onderhoud van rijksmonumenten (GRRG) volgt in het voorjaar van 2024.